Image default
Financieel Ondernemen

Zwangerschapsverlof als zzp’er, hoe werkt het?

Als werknemer in loondienst kun je zwangerschapsverlof opnemen en doorbetaald krijgen in deze periode. Maar hoe zit het als je zelfstandig ondernemer bent? Kun je als zzp’er zwangerschapsverlof opnemen en toch je inkomen behouden? Wij vertellen je of er een uitkering is bij zwangerschap voor een zzp’er.

Zelfstandige en Zwanger-regeling

Lange tijd was het zo dat een zwangere zzp’er geen uitkering kon aanvragen. Omdat dat natuurlijk geen doen is, spande een groepje vrouwen een rechtszaak aan, waarbij de rechter ze uiteindelijk gelijk gaf. Aan dit groepje vrouwen hebben we te danken dat je nu als zelfstandige ondernemer recht hebt op een uitkering rondom de geboorte van je kind. Deze uitkering duurt minimaal zestien weken en heet de Zelfstandige en Zwanger-regeling (ZEZ). Om in aanmerking voor deze uitkering moet je zelfstandig ondernemer zijn, zelfstandig beroepsbeoefenaar (zoals een artiest, huisarts of particuliere huishoudelijke hulp) of meewerkend partner zijn van een zelfstandige

Hoogte van de ZEZ-uitkering

De hoogte van de ZEZ-uitkering bedraagt maximaal honderd procent van het wettelijk bruto minimumloon. Reken dus niet op een vetpot; het is meer een steuntje om te kunnen rondkomen, dus houdt rekening met een lager inkomen gedurende deze periode. Het aantal gewerkte uren in het laatste kalenderjaar vóór je zwangerschapsuitkering kan ervoor zorgen dat je uitkering lager uitvalt. Heb je in dat jaar het urencriterium van 1.225 uren niet gehaald, dan is dit het geval. Wel is op de ZEZ-uitkering ook de wettelijke acht procent vakantiegeld van toepassing. Dit wordt aan het einde van de uitkeringsperiode bijgeschreven op je rekening, ten zij de maand mei in je uitkeringsperiode valt. Dan krijg je in mei het vakantiegeld dat je tot die tijd hebt opgebouwd tijdens je uitkeringsperiode alvast uitgekeerd.

Een zwangerschapsuitkering voor zpp’ers aanvragen

Het aanvragen van een uitkering op basis van de ZEZ-regeling loopt via het UWV. Je kunt de uitkering op zijn vroegst aanvragen als je 24 weken zwanger bent, en tot uiterlijk twee weken voordat je zwangerschapsverlof ingaat. Wees er dus op tijd mee. Het UWV adviseert niet voor niets om niet te lang te wachten met het indienen van je aanvraag. Je vult voor de aanvraag bij hen een aanvraagformulier in, waarbij gevraagd gaat worden naar je Burgerservicenummer, inkomstenoverzicht zoals vermeld op je meest recente aangifte voor de inkomstenbelasting, je eventuele vrijwillige Ziektewet-verzekering bij het UWV, de datum waarop je uitgerekend bent en een zwangerschapsverklaring van je verloskundige, gynaecoloog of huisarts. Het UWV laat dan binnen acht weken weten hoe hoog je uitkering wordt, hoe lang de regeling duurt, wanneer de regeling van kracht wordt en wanneer je de eerste betaling kunt verwachten. Natuurlijk kan het zo zijn dat jouw baby eerder of later wordt geboren dat uitgerekend door de gynaecoloog. Enkel in het geval van een geboorte ná de uitgerekende datum zal het UWV de duur van de uitkering aanpassen door deze te verlengen. Bij een vroegtijdige bevalling blijf de einddatum van de uitkering ongewijzigd. Hiervan word je per brief op de hoogte gesteld. Na je bevalling heb je nog minimaal tien weken recht op zowel de uitkering als het zwangerschapsverlof.

ZEZ-uitkering en arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wanneer je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebt afgesloten, kan het zo zijn dat je van deze verzekering eveneens recht hebt op een uitkering bij zwangerschap. Dit is niet van invloed op jouw recht op een ZEZ-uitkering, en deze zal daardoor niet lager uitvallen. De uitkering vanuit je AOV kan door het ontvangen van een ZEZ-uitkering wél lager uitvallen. Het is verstandig om dit tijdig na te vragen bij je verzekeraar.

Zwangerschapsverlof en het urencriterium

Een belangrijk punt om te benoemen, is de combinatie van het urencriterium en zwangerschapsverlof. Om te kunnen profiteren van fiscale aftrekposten als de zelfstandigen- en startersaftrek, moet je per kalenderjaar minimaal 1.225 uren werken voor jouw onderneming. Wanneer je zwangerschapsverlof opneemt, loop je natuurlijk een groot risico om dit urencriterium niet te halen, omdat je rondom de bevalling veel minder tijd in je bedrijf kunt steken dan normaliter. Gelukkig wordt bij een zwangerschap een uitzondering op deze regel gemaakt. Als je vanwege jouw zwangerschap je werkzaamheden moet onderbreken, mag je voor een periode van zestien weken de uren die je niet meer hebt kunnen werken tellen als uren die je wel ‘gewoon’ gemaakt hebt.

Ouderschapsverlof partner

Een zelfstandig ondernemer of zzp’er met een zwangere partner heeft helaas geen recht op ouderschapsverlof. Dit geboorteverlof is een recht dat enkel geldt voor werknemers in loondienst. Je kunt als zelfstandige natuurlijk wel zelf je werktijden en verlof bepalen, maar je moet zelf voor vervangend inkomen zorgen. Dit hoort volgens de Rijksoverheid bij het zelfstandig ondernemerschap.

Related posts

Tips om eenvoudig je zakelijke abonnement op te zeggen

Danny

Tips voor startende ondernemers

Danny

Zakelijk investeren in Bitcoin: voordelen, belasting en risico’s

Danny Bijl

Leave a Comment