Image default
Eigen bedrijf Ondernemen Tips

ZZP’er worden in de zorg: zo doe je dat

Het aantal ZZP’ers in Nederland is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Tijdens de crises was het moeilijk een nieuwe baan te vinden als een contract niet werd verlengd, en daarnaast wordt vooral de vrijheid die je hebt als zelfstandige erg positief beoordeeld. Dit geldt ook voor het werken als ZZP’er in de zorg. Deze zorgprofessionals ontvluchten de tijdsdruk en bureaucratie bij grote zorginstellingen, en kunnen meer persoonlijke aandacht geven aan hun cliënten. Maar waar moet je aan denken als je ZZP’er in de zorg wilt worden, bijvoorbeeld als zelfstandige verpleegkundige of verzorgende? Als ZZP’er heb je bepaalde eigen verantwoordelijkheden die gelijk zijn voor alle zelfstandigen, maar ook zaken die specifiek zijn voor het werken in de zorgsector.

Modelovereenkomsten volgens de wet DBA

Net als voor andere ZZP’ers het geval is, wordt in de zorg met modelovereenkomsten gewerkt volgens de wet DBA. Deze overeenkomsten zijn de opvolgers van de eerdere VAR-verklaringen en moeten schijnzelfstandigheid tegengaan. Hoewel de wet tot 1 januari 2018 nog niet gehandhaafd wordt, is het belangrijk de relatie tussen jou en de verschillende opdrachtgevers met deze overeenkomsten vast te leggen. Eerder zijn reeds honderden VAR-verklaringen ingetrokken omdat deze mensen eigenlijk verkapt in loondienst werkten bij bemiddelingsbureaus, dus op zelfstandigen in de zorg zal waarschijnlijk scherp worden gelet. In 2017 heeft het regeerakkoord ook nog uitgewezen dat de wet DBA afgeschaft wordt en vervangen wordt door opdrachtgeversverklaringen.

Administratie bijhouden als ZZP’er

De administratie die bijgehouden moet worden door een ZZP’er in de zorg, is gelijk aan die van andere ZZP’ers. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van gewerkte uren, facturatie van de geleverde diensten aan cliënten, thuiszorgorganisaties, zorginstellingen, zorgverzekeraars of het regionale zorgkantoor. Houd bij het factureren rekening ermee dat veel diensten vrijgesteld zijn van BTW. Bemiddelingsbureaus zoals Zorgzuster kunnen je helpen bij je administratie.

Een ZZP’er in de zorg kan algemene voorwaarden opstellen en moet zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bovendien ben je zelf verantwoordelijk voor het regelen van je pensioen en verzekeringen. Bij relevante verzekeringen kun je denken aan een (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Specifiek voor de zorg

Net als medewerkers in loondienst mogen zelfstandigen bepaalde beroepen zoals verpleegkundige niet uitoefenen als ze niet in het BIG-register staan ingeschreven. Als zelfstandige heb je eigen verantwoordelijkheid voor de registratie en het up-to-date houden van bekwaam- en bevoegdheden. Na inschrijving in het Handelsregister zal de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) je vragen een digitale vragenlijst in te vullen, aan de hand waarvan bepaald wordt of je onder toezicht van de inspectie valt. In de zorg zijn er door de overheid opgelegde kwaliteitseisen, die wettelijk vastgelegd zijn. Als zelfstandige is het belangrijk hiervan op de hoogte te zijn, en incidenten te melden de IGZ. Zodra je daadwerkelijk zorg gaat leveren aan cliënten is het noodzakelijk cliëntendossiers aan te leggen waarin bijvoorbeeld de ontwikkeling van de gezondheid van de cliënt en de behandeling beschreven staan.

Je ziet: een aantal dingen om rekening mee te houden, maar wel de voldoening van uitstekende zorg verlenen, zelf je tarieven en diensten bepalen en zélf de regie behouden!

Related posts

Haal meer potentie uit je bedrijf!

Danny Bijl

Waarom zou je een stagiair(e) aannemen?

Danny

4 tips om de risico’s van werkgeverschap te voorkomen of af te dekken

Dion

Leave a Comment