Image default
Commercieel Marketing

De facetten van het marketingplan

Alle activiteiten om een optimale marktpositie van een product en/of dienst te bereiken vallen onder marketing. Marketing is dus een breed begrip en kan variëren van een concurrerende prijs tot het plaatsen van advertenties enz enz… Het succes van een product en/of dienst op de markt valt of staat met de marktomzet. Het genereren van winst vraagt veel aandacht en moeite. Voor de uitvoer van de marketingstrategie kan men gebruik maken van 4 marketinginstrumenten, samengevat als de 4 P’s. Voor ieder van de 4 P’s moet de onderneming definiëren hoe zij worden gebruikt om een optimale marktpositie te bereiken. De 4 P’s zijn product, prijs, promotie en plaats.
In het marketingplan (marketingmix) wordt van ieder van de 4 P’s uitgelegd hoe deze wordt ingezet. Het marketingplan is een operationeel plan en benoemt stap voor stap de activiteiten die nodig zijn om de marketing doelstellingen te bereiken.

Product
Het product en/of dienst zelf is een belangrijk marketing instrument. Uiterlijk, kleurstelling, materiaalgebruik etc. moeten allemaal refereren aan de eisen en wensen van de doelgroep. Bij de ontwikkeling van het produc en/of dienstt dient men rekening te houden met de grote marketing mogelijkheden die in het product zelf liggen verborgen. Denk bijv. ook aan zaken als garantie, service en verpakking.

Prijs
De prijs van een product en/of dienst is een belangrijke communicatiefactor met de doelgroep. Goedkoper hoeft niet altijd beter te zijn. Wel moet een prijsstelling bepaald worden die in relatie met concurrerende producten staat. Prijs jezelf niet uit de markt door te laag of tehoog te gaan zitten.
Het gaat erom dat de prijs-kwaliteitverhouding klopt.

Promotie
Het communiceren van de waarde van uw product en/of dienst met de doelgroep is een essentieel marketinginstrument. Bepaal allereerst wat de beste manier is om uw doelgroep te benaderen. denk niet alleen aan reclame maken maar ook aan kleine details zoals hoe de telefoon wordt opgenomen en gesprekken worden afgehandeld. De huisvesting en inrichting van uw bedrijf, alsmede de representativiteit. Voor communicatie met de doelgroep kan folder- en brochuremateriaal worden ontwikkeld. Potentiële afnemers hebben nu eenmaal graag een tastbare herinnering aan uw bedrijf en in folders kan stap voor stap nog eens worden uitgelegd waarom uw product en/of dienst de aanschaf verdient. Ook hierbij komt het op de invulling van details aan zoals goede teksten en een verzorgd uiterlijk. Internet is zo langzamerhand een essentieel marketingmedium geworden en ieder zichzelf respecterend bedrijf dient eigenlijk een website te hebben. Massakanalen zoals radio, tv en kranten zijn vooral geschikt voor consumentenproducten.

Plaats
Het marketinginstrument Plaats heeft vooral te maken met de distributie van uw product en/of dienst. Vaak wordt de marketingkracht van distributie en de manier waarop een product wordt verspreid niet onderkend. Betrek alle factoren die van belang zijn bij het kiezen van de vorm van distributie, zoals gewenste uitstraling, bereikbaarheid en aanwezigheid van concurrentie. Een slimme manier van distributie kan grote invloed hebben op de gepercipieerde marktwaarde en bijdragen tot succes van het product.

Related posts

Creatief omgaan met enveloppen

Mathijs

De interne logistiek optimaliseren van een onderneming

Mathijs

Een correcte klantenservice!

Danny