Image default
Juridisch Personeel

Uw rechten en plichten als werknemer

Iedere werknemer heeft rechten en plichten, welke zijn vastgelegd in het Nederlandse arbeidsrecht. Wanneer u ergens in loondienst komt is het goed om te weten hoe dit in zijn werk gaat. Hieronder staan daarom uw belangrijkste rechten en plichten als werknemer op een rij.

Het salaris

Wanneer u onder een arbeidsovereenkomst werk verricht voor een werkgever is deze verplicht om u hiervoor salaris te betalen. Als werknemer in Nederland mag u niet minder dan het wettelijk minimumloon verdienen binnen uw leeftijdscategorie.

Arbeid verrichten

Als werknemer bent u verplicht om de overeengekomen arbeid zelf, en naar beste kunnen te verrichten. Daarnaast bent u als werknemer verplicht om redelijke bevelen en opdrachten van uw werkgever op te volgen. Wanneer u dit niet doet is er sprake van werkweigering en is ontslag op staande voet mogelijk.

Vakantiedagen

Iedere werknemer heeft wettelijk recht op ten minste vijftien vakantiedagen per jaar bij een fulltime dienstverband van minimaal één jaar. Wel dient u met uw werkgever te overleggen over het opnemen van uw vakantiedagen, en zijn de beschikbare vakantieperioden in sommige bedrijfstakken in een CAO vastgelegd.

Uw rechten bij ziekte

Wanneer u niet in staat bent om arbeid te verrichten vanwege ziekte heeft u recht op tijdelijke doorbetaling van uw salaris. De lengte van deze regeling is vastgelegd in uw CAO en/of arbeidsovereenkomst. Als werknemer moet u meewerken met gesprekken met de bedrijfsarts en mogelijke re-integratie.

Arbeidsomstandigheden

Als werknemer heeft u er recht op dat uw werkgever zorg draagt voor veilige arbeidsomstandigheden. Dit moet uw werkgever doen d.m.v. het onderhouden van alle benodigde materialen en het bedrijfspand, en door zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften.

Voor meer informatie over uw rechten en plichten kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. Heeft u problemen met uw werkgever kunt u altijd hulp vragen bij het juridisch loket of een advocaat, bijvoorbeeld KHS arbeidsrecht advocaten.

Related posts

Wat is het verschil tussen een handelsnaam-registratie en een merkregistratie?

Danny Bijl

Hoe ga je om met werknemers met betalingsproblemen en schulden?

Dion

Het vertalen van juridische teksten

Danny