Image default
Geld Personeel

Hoe zit het met de werknemersverzekeringen?

Heeft u een succesvol bedrijf en daarvoor meerdere mensen in dienst? Dan zult u ongetwijfeld op de hoogte zijn dat er premie moet worden betaald aan de werknemersverzekeringen. Enkele verzekeringen waar u als werkgever premie aan betaalt, zijn de WW, WAO, WIA en ZW. Hoe steken deze werknemersverzekeringen in elkaar en waarom zijn ze belangrijk?

WW – Verzeker werknemers tegen inkomensverlies
Als werkgever bent u verplicht premie af te dragen aan de Werkloosheidswet (WW). Via deze werknemersverzekering betaalt u premie voor mensen die hun baan kwijtraken vanwege een faillissement of het niet verlengen van een contract. Werklozen kunnen dan een beroep doen op de WW. Deze voorziet in een (gedeeltelijke) uitkering om de vaste lasten te betalen.

WAO – Bescherm mensen tegen arbeidsongeschiktheid
WAO staat voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering tegen uitval door ziekte, bestaat al gedurende lange tijd en is momenteel alleen nog maar van kracht als werknemers voor 1 januari 2006 al een WAO uitkering ontvingen.

WIA – Ziekte-uitkering bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid
De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, dat is de WIA. Deze verzekering is onderverdeeld in 2 verschillende regelingen: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Deze regelingen zijn in het leven geroepen om werknemers financieel te ondersteunen die al 2 jaar ziek zijn en minimaal voor 35 procent arbeidsongeschikt zijn.

ZW – Loon door betalen tijdens ziekte
ZW staat voor Ziektewet en is er als mensen niet kunnen werken. De Ziektewetuitkering bedraagt 70 procent van het dagloon. Ook mensen die werkloos zijn, kunnen in de Ziektewet terecht komen.

Een basisinkomen voor elke Nederlander
Hoewel u fors wat premie aan deze verzekeringen betaald, zijn het belangrijke verzekeringen. Iedereen in Nederland heeft daarmee recht op een basisinkomen, ook bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Zorg daarom dat u deze bedragen tijdig afdraagt aan de overheid.

Related posts

Mensen met een beperking aannemen, enkele tips

Mathijs

Heeft hybride werken de toekomst?

Dion

Pauze op het werk, hoe zit dat?

Mathijs

Leave a Comment