Image default
Eigen bedrijf

Daarom is het slim om vooraf je klanten te checken

Als ondernemer ben je altijd blij met klanten, of het nu vaste klanten of nieuwe klanten zijn. Zij zorgen voor de betalingen die jouw bedrijf en jouw inkomen in stand houden. Het betalen van rekeningen is een kwestie van goed fatsoen en een goede zakenrelatie, dus je vertrouwt je klant. Maar je kunt jezelf een hoop ellende op de hals halen door producten of diensten te leveren aan klanten die zich dit helemaal niet kunnen veroorloven. Misschien is die nieuwe klant wel helemaal niet zo financieel stabiel als hij zich voordoet. Misschien lopen de zaken slecht bij een van je vaste klanten. In beide gevallen kun jij met een probleem opgezadeld worden dat grote gevolgen kan hebben. Daarom is de kredietwaardigheid checken bij je klanten verstandig.

Het is je brood

Iedere keer dat je als bedrijf een factuur stuurt, loop je het risico dat deze niet betaald wordt. Vooral als kleine zelfstandige kan een niet-betalende klant een groot probleem zijn. Jij bent dan doorgaans in je eentje verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden, wat betekent dat als je klant niet betaalt je kostbare werktijd verspild hebt aan iets wat je geen inkomen oplevert. Meer nog dan bij een grotere onderneming is er voor kleine ondernemer de directe relatie tussen de betalende klant en het brood op diens bord. Naast dat je moet eten en je vaste lasten moet betalen, maakt jouw onderneming natuurlijk ook kosten. Misschien heb je een auto op de zaak. Stel dat je je die door een wanbetaler niet meer kunt veroorloven. Dan ben je meteen enorm beperkt in je mobiliteit, wat weer een gevolg heeft voor je toekomstige werkzaamheden. Alle reden dus om je best te doen om niet in zo’n situatie terecht te komen.

Meer dan de van faillissementen

Meer dan de helft van de faillissementen wordt veroorzaakt door klanten die niet betalen. Dat lijkt ons een waarschuwing als geen andere. Niet een verminderde afname van producten of diensten, maar afname zonder vergoeding is de grote veroorzaker van veel ellende. Dit kan een domino-effect tot weeg brengen. Jouw klant betaalt jou niet, uiteindelijk kun jij jouw rekeningen niet meer betalen en trek je jouw eigen leverancier mee de ondergang in. De gevolgen van zaken doen met klanten die niet kredietwaardig blijken te zijn, kunnen dus groot zijn.

Zakendoen in het buitenland

Cultuurverschillen kunnen zakendoen ingewikkeld maken, en afstand en andere regelgeving al helemaal. Daarom moet je extra op je hoede zijn wanneer je zaken gaat doen met een partij in het buitenland. Wat weet je van deze organisatie? Een check van de kredietwaardigheid van het bedrijf geeft je meer inzicht in hoe gezond de onderneming is waar je zaken mee wilt doen. Daarnaast is het verstandig om je te verdiepen in zakencultuur die geldt voor het land waar de onderneming in gevestigd is. Probeer cultuurverschillen en verschillen in regelgeving af te dekken door goede afspraken vast te leggen wanneer blijkt dat het om een kredietwaardige partij gaat.

Wat is kredietwaardigheid?

In het kort gezegd houdt kredietwaardigheid in dat een klant in staat wordt geacht zijn rekeningen te blijven betalen. Daar komen echter verschillende factoren bij kijken. Ten eerste is er de solvabiliteit van het bedrijf. Dit geeft aan of het bedrijf zowel op de korte als de lange termijn in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen wat betreft betalingen aflossingen. De zogenaamde solvabiliteitsratio geeft een indicatie van welk deel van het totale vermogen van het bedrijf in feite schuld is en welk deel daadwerkelijk eigen vermogen is. Het spreekt voor zich dat hoe groter het deel eigen vermogen is, hoe kredietwaardiger het bedrijf is. Ook de liquiditeit komt aan bod bij een kredietwaardigheidscheck. Er wordt gekeken of het bedrijf voldoende financiële middelen heeft om eventuele kortlopende schulden af te lossen. Als het bedrijf veel leveranciers heeft waarbij een lange betaaltermijn gehanteerd wordt of weinig liquide financiële middelen heeft, dan is dat negatief voor de continuïteit van dat bedrijf. Wanneer een leverancier zijn geld gaat opeisen, kan het bedrijf daar mogelijk niet aan voldoen. Dit resulteert in een lage kredietwaardigheid. Als laatste zijn uiteraard ook de omzet en de winstgevendheid van het bedrijf in kwestie van belang bij het bepalen van de kredietwaardigheid.

Related posts

Naamsbekendheid als ondernemer vergroten

Danny

Hoe je met zelfsturende teams de motivatie in je bedrijf vergroot

Danny

Hoe kies je het juiste pinapparaat voor jouw bedrijf?

Danny Bijl

Leave a Comment