Image default
Tips

Het belang van kwaliteitsmanagement en incidentmanagement voor zorgverleners

In de wereld van zorgverleners heb je de gedegen partijen die met de beste bedoelingen goede zorg willen leveren, en je hebt de zogenaamde zorgcowboys die gewoon graag snel geld willen verdienen over de rug van patiënten en cliënten. Zaken die deze twee kampen van elkaar scheiden, zijn bijvoorbeeld goed kwaliteits- en incidentmanagement. We bespreken het belang van kwaliteitsmanagement en incidentmanagement voor zorgverleners.

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement in de zorg is van groot belang om de kwaliteit van de zorg op het gewenste niveau te houden en zo optimale zorg en veiligheid voor patiënten en cliënten te waarborgen. Goed kwaliteitsmanagement kan bijdragen aan het verbeteren van de behandelingsresultaten, maar ook aan het minimaliseren van fouten én het verhogen van de tevredenheid van patiënten en hun naasten. Door middel van het toepassen van goed doordachte processen, protocollen en monitoring in het kader van kwaliteitsmanagement, stel je jezelf als zorgverlener in staat om consistent hoogwaardige zorg te leveren. Ook stimuleer je zo een cultuur van continue verbetering, waarbij je feedback van patiënten en medewerkers gebruikt om processen en beleid aan te passen. Niet alleen schep je met deze gang van zaken vertrouwen, maar je zorgt ook voor het naleven van regelgeving en waarborgt het behouden van belangrijke accreditaties. Met behulp van een goed kwaliteitsmanagement systeem registreer je en analyseer je bijvoorbeeld gemakkelijk incidenten en kun je verbeteracties automatiseren.

Incidentmanagement

Dat brengt ons op het volgende punt, want naast het op peil houden van de kwaliteit is het van belang om als zorgverlener scherp te zijn op (bijna-)incidenten. Niet alleen is het registreren van incidenten verplicht, incidentmanagement is zeker ook belangrijk omdat het je helpt om snel en effectief te reageren op onvoorziene gebeurtenissen en fouten die zich kunnen voordoen, bijvoorbeeld wanneer er een medische fout optreedt en/of een patiënt letsel oploopt. Door incidenten op een gedegen manier te registreren, te analyseren en op te lossen, kun je herhaling voorkomen en de zorgkwaliteit verbeteren. Incidentmanagement zorgt ervoor dat lessen worden geleerd en dat er voortdurend wordt gestreefd naar veiligere en meer doeltreffende zorgprocessen, wat uiteindelijk de gezondheid en het welzijn van de patiënten bevordert én goed is voor je imago als zorgverlener. Ook voor incidentmanagement bestaat handige software om het in goede banen te leiden.

Incidentmanagement

Kwaliteitsmanagement en incidentmanagement zijn dus twee zaken om serieus te nemen als je je als ondernemer in de zorgverlening gaat. Het gaat immers niet alleen om geld verdienen. Je werkt met mensen die zorg behoeven en goede zorg verdienen. Het is jouw verantwoordelijkheid als zorgverlener om daar zorg voor te dragen. Daar word je immers ook voor betaald.

Related posts

Eigen bedrijf starten vanuit de WW

Mathijs

Urenregistratie ZZP: praktisch en noodzakelijk

Mathijs

Verras met een mooie fles wijn

Sander

Leave a Comment