Image default
Ondernemen Personeel

5 tips voor een succesvolle reorganisatie

Het kan je overkomen dat een herstructurering van je bedrijf nodig is. Dat gebeurt doorgaans niet uit luxe en betekent dat je dus moet gaan reorganiseren. Vaak vallen bij zo’n reorganisatie van een bedrijf ontslagen, want wat is een reorganisatie immers zonder het snijden in de structurele uitgaven van het bedrijf. Maar dat gaat natuurlijk allemaal niet zomaar. We geven een aantal tips voor een succesvolle en zo vlot mogelijke reorganisatie.

Maak een gedegen reorganisatieplan

Stel een gedegen reorganisatieplan op voordat je het reorganisatieproces in gaat. Het is niet alleen van belang voor jezelf om een goed plan te hebben, maar is vaak ook noodzakelijk om werknemers, ondernemingsraad, UWV, vakbonden, banken, financiers en aandeelhouders te overtuigen van de urgentie om te reorganiseren. In dat reorganisatieplan moeten verschillende aspecten aan bod komen. Je moet er bijvoorbeeld de aanleiding tot de reorganisatie in op nemen, even als de gevolgen bij ongewijzigd beleid en de overwegen alternatieven. Uiteraard moeten ook de doelstelling en kosten van de reorganisatie in het plan opgenomen worden evenals een cijfermatige onderbouwing. De gevolgen voor de organisatiestructuur en de werknemers moeten er ook onderdeel van uitmaken, en een tijdpad voor het hele reorganisatietraject mag uiteraard ook niet ontbreken. Het reorganisatieplan kan gebruikt worden voor de adviesaanvraag aan de ondernemingsraad of de onderbouwing van een aan te vragen ontslagvergunning voor een werknemer.

Rekening houden met de cao en WMCO

Je kunt niet zomaar in het wilde weg gaan reorganiseren, zeker niet als je je aan een cao te houden hebt. Sla deze er dus al vroeg in het proces op na, want wellicht kleven er hierdoor aan een reorganisatie regels waar je anders geen rekening mee gehouden zou hebben. Bijvoorbeeld de noodzaak van het opstellen van een sociaal plan bij een reorganisatie. Of het moeten overleggen met vakbonden. Wanneer het er op neer gaat komen dat je meer dan 20 werknemers gaat ontslaan, krijg je ook nog eens te maken met de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO). Je moet dit collectief ontslag dan vooraf al melden bij het UWV en je bent dan ook verplicht om de vakbonden te raadplegen.

Blijven communiceren

Wanneer een reorganisatie nodig is, is dat ingrijpend voor de structuur van je bedrijf en zeker ook voor je medewerkers. Het levert een hoop onzekerheid en angst op. Dat komt zowel je bedrijfsvoering als het reorganisatieproces niet ten goede. Daarom is een open communicatie zo belangrijk. Begin zo vroeg als mogelijk met het verschaffen van duidelijkheid aan je personeel en blijf communiceren over de plannen en de stand van zaken. Neem daarbij de ruimte om persoonlijke gesprekken met medewerkers te voeren, zekers als voor hen ontslag dreigt. Het zijn immers mensen van vlees en bloed die zich inzetten voor jouw bedrijf, die verdienen aandacht en maatwerk. Daar heb je jezelf in feite toe verplicht toen je ze in dienst nam.

Extern advies

Een succesvolle reorganisatie lukt vaak het beste als je je openstelt voor advies van externe experts. Zij kunnen op een objectieve manier je bedrijf doorgronden, analyseren wat er misgaat en zonder emotionele binding aangeven waar er gesneden kan worden in de organisatie. Voor mensen die betrokken zijn bij het bedrijf, zoals jijzelf, is die objectiviteit eigenlijk niet op te brengen. Je gaat dan snel toch schipperen, en dat kan een succesvolle reorganisatie in de weg zitten. Een tapijt waar je zelf op staat, kun je immers niet oprollen. Schakel dus een externe partij in om advies te geven voor hoe jij je bedrijf het beste kunt herstructureren. Mogelijk kunnen die experts het proces ook begeleiden.

Houd het tempo erin

Een reorganisatie moet geen tergend, pijnlijk proces worden, want dan draai je je bedrijfscultuur eigenlijk de nek om. Een bedrijf waar alleen maar onrust is, is geen plek waar mensen willen (blijven) werken. Daarom is het van belang dat je spijkers met koppen slaat en het tempo erin houdt. Na de eerste aankondiging van de herstructurering mag het hele proces eigenlijk niet meer dan zes maanden in beslag nemen. Natuurlijk moet het met beleid gebeuren, maar hoe sneller het proces doorlopen is, hoe beter.

Reorganiseren blijft natuurlijk een pijnlijk proces, en daarom is het van belang om het zorgvuldig maar ook slagvaardig aan te pakken. Met bovenstaande punten in acht genomen kun je je daar meer van verzekeren.

Related posts

Wanneer schakel je een incassobureau in?

Danny

Capaciteitsplanning als navigatie-instrument?

Danny Bijl

8 Handige apps voor verlofregistratie

Danny

Leave a Comment