Image default
Eigen bedrijf Industrie Ondernemen Ondernemer in beeld Tech

Bender AM – Henny ten Pas over Additive Manufacturing

In dit artikel vinden we weer een ondernemer die wil meewerken aan een kort interview. Het onderwerp is wellicht wat technisch, maar niet minder actueel. Het zal de meeste mensen niet ontgaan zijn dat je tegenwoordig van alles kunt 3D-printen. De industriële vorm wordt Additive Manufacturing genoemd. De ontwikkelingen op dit gebied gaan steeds verder.

Bender AM – Henny ten pas

Wij hebben Henny ten Pas van Bender A.M. BV gevraagd naar de ontwikkelingen van 3D-Printing/Additive Manufacturing in Nederland. Bender Additive Manufacturing BV is een onderneming van moederbedrijf Bendertechniek BV. Bendertechniek BV is al meer dan 50 jaar werkzaam als leverancier van bewerkingsmachines voor de metaal- en kunststofverwerkende industrie. Sinds 2014 maakt Bender AM daar onderdeel vanuit. Als General Manager is Henny steeds bezig om een nieuw product in een complexe markt te introduceren. Wij vroegen hem naar deze ontwikkelingen.

1. Wat is de bijdrage van Bender AM aan de ontwikkeling van de markt van Additive Manufacturing?

Bender AM ziet 3d-Printing/ AM als een logische aanvulling op de huidige “conventionele” productietechnieken. En dus ook op het leveringsprogramma van Bendertechniek BV.

2. In hoeverre denk je dat Additive Manufacturing de maakindustrie verandert?

Het is inderdaad wel duidelijk dat AM de maakindustrie verandert. De vraag is echter of de industrie wel snel genoeg mee veranderd. Door het ontbreken van grote OEM bedrijven in Nederland is er een structureel gebrek aan visie op dit vlak. Ook het gebrek aan bedrijven die een product van ontwerp tot levering onder één dak maken, helpt niet mee. De voordelen en toegevoegde waarde als gevolg van toepassing van een 3d-printing ontwerpmethodologie staan (nog) niet op ieders netvlies.

3. Wat is jouw visie op de toekomst van AM in Nederland?

Er zijn concrete aanwijzingen dat er in Nederland een inhaalrace gaande is. Met name op de Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente en bij de Saxion- en Fontys Hogescholen, worden jaarlijks steeds meer mensen opgeleid voor 3D-Printing/ AM technologie. Bij de Universiteit Delft wordt nieuwe software ontwikkeld waarmee smart-designs worden gerealiseerd. Deze zijn rechtstreeks geschikt voor 3D-Printing/ AM productie.

4. Heb je nog aanbevelingen voor bedrijven voor wie AM een toegevoegde waarde kan hebben?

Met name in het midden- en kleinbedrijf (MKB) zou men zich moeten openstellen voor samenwerking met branchegenoten. Bijvoorbeeld om gezamenlijke regionale kennis-hubs en productiefaciliteiten in te richten. Kijk naar het voorbeeld van Xilloc in Sittard/ Geleen. Maar ook 3DMakerszone in Haarlem, BrainPort Eindhoven en Innovatiecluster Drachten High Tech Systems. Samenwerking met ontwerp-, ingenieursbureaus en met het onderwijs is daarbij cruciaal. Vooral hogescholen en universiteiten kunnen daarbij een ondersteunende rol spelen.

5. Wil je nog tips geven aan andere ondernemers, eventueel los van AM?

Het belangrijkste lijkt nu dat men nu de vooroordelen aan de kant zet. Vooral de mening dat 3D-Printing/ AM technologie een bedreiging vormt voor de conventionele productiemethodes en voor de werkgelegenheid. Het tegendeel is het geval. Kijk bijvoorbeeld naar de wijze waarop nu, internationaal, additieve technologie wordt geïntegreerd in de bestaande subtractieve technologie. Maar ook toepassingen zoals zandprinten ten behoeve van de gieterijtechniek. Maar ook topologie optimalisatie en versnelde invoering van robotica en biomimicry/ bionica. Deze zorgen voor een hogere functionaliteit, gewichtsreducering, energie- en materiaalbesparing. Dit biedt tevens mogelijkheden voor nieuwe banen, studierichtingen en beroepsopleidingen.

Wil je meer weten over dit onderwerp of van deze ondernemer? Kijk dan op de website van Bender AM. Wil je als ondernemer ook een bijdrage leveren aan deze reeks van artikelen? Geef je dan op via het contactformulier op deze website.

Bendertechniek BV
www.bendertechniek.nl

Bender Additive Manufacturing BV
www.benderam.nl

Related posts

Het aanschaffen van een zakelijke telefoon

Danny

Omgaan met spilfuncties in de onderneming

Mathijs

Free publicity

Danny

Leave a Comment