Image default
Uncategorized

De voor- en nadelen van diversiteit op de werkvloer

Veel mensen hebben er dezer dagen de mond vol van: diversiteit. Zijn we wel divers genoeg en voldoende inclusief bezig? Er wordt zelfs gesproken over quota, zodat het personeelsbestand van bedrijven niet te eenzijdig wordt. Maar wat betekent het eigenlijk op de werkvloer, diversiteit en inclusiviteit?

Wat is diversiteit?

Wat is diversiteit in organisaties? Het betekent dat je open staat voor mensen van verschillende pluimage en hen een kans geeft binnen je onderneming. In de ogen van sommige mensen wordt er bewust of onbewust voorgeselecteerd, waardoor de uitkomst is dat er binnen bepaalde takken van sport voornamelijk ‘witte’ mensen rondlopen, waarvan met een beetje pech de meerderheid ook nog eens mannelijk is. Diversiteit is een begrip wat breed en smal gemaakt kan worden. Want wie bedoelen we als we constateren dat een bedrijf niet voldoende divers is? Hebben we het dan enkel over mensen van een andere afkomst? Of ook over mensen met een andere seksuele voorkeur?

Hoe bevorder je diversiteit én kwaliteit?

Als je diversiteit binnen je bedrijf wilt bevorderen, dan betekent ten eerste dat je op een zo neutraal mogelijke manier naar sollicitaties moet kijken. Een naam, geboorteplaats, geslacht of foto moeten geen factor zijn in of je de sollicitatie aan de kant legt of niet. Kijk je hier niet naar, dan kan het twee kanten opvallen: of je filter juist de diversiteit eruit of je kijkt meer naar de persoon dan naar diens kwaliteiten. Uiteindelijk zou dat laatste het belangrijkst moeten zijn voor je. Hou je in de eindronde mensen van verschillende pluimage over die gelijk zijn qua kwaliteiten, dan kun je de diversiteit binnen je bedrijf bevorderen door juist voor degene te gaan wiens afkomst, religie of seksuele voorkeur niet zo goed vertegenwoordigd is op de werkvloer.  

Voordelen van diversiteit op de werkvloer

Het diverser maken van je personeelsbestand kan nieuwe invalshoeken bieden waar je bedrijf eerder niet over beschikte. Iemand die anders is dan ‘de rest’ kan vanuit zijn of haar eigen perspectief op een andere manier ergens naar kijken. Zo slaag je er eerder in om een doelgroep aan te spreken die je eerder niet wist te bereiken. Ook voor je huidige personeel kan het een verrijkende ervaring zijn om collega’s te hebben die op een andere manier in het leven staan. Het kan ogen openen voor zaken waar men zich niet van bewust was en ontzettend interessant zijn. Er kan een verbinding geslagen worden die ook buiten de werkvloer voor meer begrip zorgt. Daarnaast is het voor het moderne imago van je bedrijf een goede zaak om te laten zijn dat je inclusief bent.

Nadelen van diversiteit op de werkvloer

We zijn allemaal mensen en dus hetzelfde, maar is dat ook echt zo? Het kan namelijk ook zo zijn dat we elkaar simpelweg niet begrijpen omdat we op een andere manier in het leven staan. Wat voor verrijking kan zorgen, kan met wat pech ook uitmonden in miscommunicaties. Wanneer je tegen de situatie aanloopt dat werknemers niet met elkaar kunnen omgaan en de samenwerking op niets uitloopt, heeft het diverser maken van de werkvloer weinig positiefs opgeleverd. De vraag is ook wie zich aan wie aanpast en in hoeverre aanpassing realistisch is. Iemand die te weinig zichzelf kan zijn omdat hij of zij het gevoel niet begrepen te worden of niet op waarde geschat te worden, loopt op den duur tegen een grote frustratie aan die zelfs tot een burn-out kan leiden. Dat is niet het gewenste resultaat van de diversificatie van je personeelsbestand.

Ook zelf aanpassen

Een diverser personeelsbestand vraagt niet alleen inzet van werknemers op de werkvloer en nieuwe werknemer, maar ook van jou als ondernemer. Wanneer je iemand in dienst neemt die anders leeft dan jij gewend bent, kun je niet wegkomen met het niet rekening houden met diegene. Dat is iets wat je goed moet overwegen. Hoe zorg je ervoor dat jouw bedrijf een veilige plek is voor iemand van een andere etniciteit, een ander geslacht of met een andere seksueel voorkeur? Het betekent dat je ruimte moet geven voor bepaalde uitingen, en andere uitingen wellicht aan banden moet leggen. Neem je een vrouw aan in een ‘mannenbedrijf’, dan wordt seksisme een acuut probleem. Neem je iemand met een andere religie aan, dan moet je ook oog hebben voor diens belangrijke feestdagen. Neem je iemand aan met een andere seksuele voorkeur, dan moet je ophouden met heteronormatief denken. Met andere woorden: als je het doet, doe het dan goed.

Related posts

Een goede eerste indruk tijdens een sollicitatiegesprek

Dagmar

De voor- en nadelen van een vrijdagmiddagborrel

Dion

Succesvol werken of hard werken?

Mathijs

Leave a Comment