Veel mensen hebben er dezer dagen de mond vol van:
diversiteit. Zijn we wel divers genoeg en voldoende inclusief bezig? Er wordt
zelfs gesproken over quota, zodat het personeelsbestand van bedrijven niet te
eenzijdig wordt. Maar wat betekent het eigenlijk op de werkvloer, diversiteit
en inclusiviteit?

Wat is diversiteit?

Wat is diversiteit in organisaties? Het betekent dat je
open staat voor mensen van verschillende pluimage en hen een kans geeft binnen
je onderneming. In de ogen van sommige mensen wordt er bewust of onbewust
voorgeselecteerd, waardoor de uitkomst is dat er binnen bepaalde takken van
sport voornamelijk ‘witte’ mensen rondlopen, waarvan met een beetje pech de
meerderheid ook nog eens mannelijk is. Diversiteit is een begrip wat breed en smal
gemaakt kan worden. Want wie bedoelen we als we constateren dat een bedrijf
niet voldoende divers is? Hebben we het dan enkel over mensen van een andere
afkomst? Of ook over mensen met een andere seksuele voorkeur?

Hoe bevorder je diversiteit én kwaliteit?

Als je diversiteit binnen je bedrijf wilt bevorderen, dan
betekent ten eerste dat je op een zo neutraal mogelijke manier naar sollicitaties
moet kijken. Een naam, geboorteplaats, geslacht of foto moeten geen factor zijn
in of je de sollicitatie
aan de kant legt of niet. Kijk je hier niet naar, dan kan het twee kanten
opvallen: of je filter juist de diversiteit eruit of je kijkt meer naar de
persoon dan naar diens kwaliteiten. Uiteindelijk zou dat laatste het
belangrijkst moeten zijn voor je. Hou je in de eindronde mensen van
verschillende pluimage over die gelijk zijn qua kwaliteiten, dan kun je de
diversiteit binnen je bedrijf bevorderen door juist voor degene te gaan wiens
afkomst, religie of seksuele voorkeur niet zo goed vertegenwoordigd is op de
werkvloer.  

Voordelen van diversiteit op de werkvloer

Het diverser maken van je personeelsbestand kan nieuwe invalshoeken bieden waar je bedrijf eerder niet over beschikte. Iemand die anders is dan ‘de rest’ kan vanuit zijn of haar eigen perspectief op een andere manier ergens naar kijken. Zo slaag je er eerder in om een doelgroep aan te spreken die je eerder niet wist te bereiken. Ook voor je huidige personeel kan het een verrijkende ervaring zijn om collega’s te hebben die op een andere manier in het leven staan. Het kan ogen openen voor zaken waar men zich niet van bewust was en ontzettend interessant zijn. Er kan een verbinding geslagen worden die ook buiten de werkvloer voor meer begrip zorgt. Daarnaast is het voor het moderne imago van je bedrijf een goede zaak om te laten zijn dat je inclusief bent.

Nadelen van diversiteit op de werkvloer

We zijn allemaal mensen en dus hetzelfde, maar is dat ook
echt zo? Het kan namelijk ook zo zijn dat we elkaar simpelweg niet begrijpen omdat
we op een andere manier in het leven staan. Wat voor verrijking kan zorgen, kan
met wat pech ook uitmonden in miscommunicaties. Wanneer je tegen de situatie
aanloopt dat werknemers niet met elkaar kunnen omgaan en de samenwerking op
niets uitloopt, heeft het diverser maken van de werkvloer weinig positiefs
opgeleverd. De vraag is ook wie zich aan wie aanpast en in hoeverre aanpassing
realistisch is. Iemand die te weinig zichzelf kan zijn omdat hij of zij het gevoel
niet begrepen te worden of niet op waarde geschat te worden, loopt op den duur
tegen een grote frustratie
aan die zelfs tot een burn-out kan leiden. Dat is niet het gewenste resultaat
van de diversificatie van je personeelsbestand.

Ook zelf aanpassen

Een diverser personeelsbestand vraagt niet alleen inzet
van werknemers op de werkvloer en nieuwe werknemer, maar ook van jou als
ondernemer. Wanneer je iemand in dienst neemt die anders leeft dan jij gewend
bent, kun je niet wegkomen met het niet rekening houden met diegene. Dat is
iets wat je goed moet overwegen. Hoe zorg je ervoor dat jouw bedrijf een veilige
plek is voor iemand van een andere etniciteit, een ander geslacht of met een
andere seksueel voorkeur? Het betekent dat je ruimte moet geven voor bepaalde
uitingen, en andere uitingen wellicht aan banden moet leggen. Neem je een vrouw
aan in een ‘mannenbedrijf’, dan wordt seksisme een acuut probleem. Neem je
iemand met een andere religie aan, dan moet je ook oog hebben voor diens belangrijke
feestdagen. Neem je iemand aan met een andere seksuele voorkeur, dan moet je
ophouden met heteronormatief denken. Met andere woorden: als je het doet, doe
het dan goed.

Share.

About Author

mm

Ik ben Dion, woonachtig in Nijmegen, gelukkig getrouwd en van beroep journalist, tekstschrijver, blogger, videoredacteur/editor en websitebeheerder. Ik ben zzp'er onder de naam ContentClan en werk als politiek verslaggever voor RN7. In mijn vrije tijd maak ik muziek.

Leave A Reply