Image default
Eigen bedrijf Personeel

Aandachtspunten bij het in dienst nemen van personeel

Als je overweegt personeel in dienst te nemen, is dat een goed teken. Het betekent immers dat je bedrijf zo goed draait, dat je meer werk dan mankracht hebt en voorziet dat dit niet minder gaat worden. Toch moet je niet licht denken over het aannemen van een werknemer, want er komt een hoop bij kijken. Zowel op administratief als op financieel gebied. Daarom nemen we aantal aandachtspunten bij het in dienst nemen van personeel met je door.

Wat kost een werknemer in loondienst?

Het zal je niet verbazen dat je je nieuwe werknemer een brutoloon moet betalen. Bestaat er in jouw vakgebied een CAO, dan heb je je te houden aan de afspraken die daarin gemaakt zijn. Je krijgt dan bijvoorbeeld te maken met vakantiegeld, wat doorgaans zo’n acht procent van het brutoloon bedraagt, en een eventuele dertiende maand of eindejaarsuitkering. Over deze loonkosten betaal je als werkgever loonbelastingen premies. Daarnaast betaal je voor ziektekosten (inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet) en de sociale verzekeringen betreffende de pensioenrechten (AOW en ANW) van je werknemer. Zijn er afspraken over scholing of aanvullende pensioenvoorzieningen, dan moet je ook kosten die daarbij komen kijken incalculeren. In dat laatste geval is hete gebruikelijk om de premie te delen met de werknemer. Je nieuw aan te nemen personeelslid verwacht ook een vergoeding voor reiskosten die hij of zij maakt om op de werkplek te komen. In de praktijk zullen de kosten die je in totaal kwijt bent aan je werknemer zo’n dertig procent hoger uitvallen dan het brutoloon.

Personeel in dienst nemen als eenmanszaak

Je bent als eenmanszaak die een werknemer in dienst neemt niet klaar met alleen het regelen van de bovenstaande loongerelateerde zaken. Ook de verzekeringen die jij als ondernemer hebt afgesloten moeten herzien worden om volledige dekking te verzekeren. Je aansprakelijkheidsverzekering voor door jouw bedrijf veroorzaakte (economische) schade bij een ander moet uitgebreid worden, zodat ook de aansprakelijkheid van jouw personeelslid wordt gedekt. Bij de bedrijfsschadeverzekering moet de stijging van de vaste lasten door de uitbreiding van je medewerkersbestand meegenomen worden. Daarnaast kun je overwegen om verzekeringen af te sluiten die je voor jezelf als eenmanszaak niet afgesloten had. Bijvoorbeeld een ziekteverzuimverzekering, want een zieke medewerker kost een hoop geld en levert niets op. Maar ook een pensioenverzekering en een ongevallenverzekering zijn het overwegen waard.

Ook je verzekeringen moeten bijgesteld worden wanneer je een werknemer in dienst neemt

Verplichtingen als werkgever

Maar je moet nog meer regelen wanneer je een werknemer in dienst neemt. Ten eerste moet je zeker zijn van de identiteit van deze persoon. Vraag dus om een identiteitsbewijs. Dan is het jouw taak om jouw nieuwe werknemer aan te melden bij de Belastingdienst. Zelf moet je je als werkgever aan melden bij het UWV als je dat nog niet was. Omdat je nu een bedrijf met personeel hebt, moet je er ook voor zorgen dat iemand aangewezen wordt als preventiemedewerker. Deze heeft als taak om te zorgen voor optimale arbeidsomstandigheden, samen te werken met arbo-deskundigen en het uitvoeren van arbo-maatregelen. Het goede nieuws is dat jij als werkgever zelf de preventiemedewerker mag zijn als je bedrijf minder dan tien personeelsleden heeft.

Subsidie aannemen voor oudere werknemer

Misschien klinkt het je niet zo aantrekkelijk om een oudere werknemer in dienst te nemen. Het beeld is dat deze doorgaans duur zijn en vaker ziek zijn of iets mankeren. Maar er zitten wel degelijk ook voordelen aan het in dienst nemen van een personeelslid van 56 jaar of ouder. De voor de hand liggende zaken zijn natuurlijk de ruime (werk)ervaring, mindere ambitie om jouw bedrijf als opstapje te gebruiken en hun uitgebreidere netwerk. Maar ook financieel kan het voordelig zijn. Is de potentiële werknemer bij het UWV ingeschreven als werkzoekende, dan kan het zijn dat die instantie een Ziektewet-uitkering betaalt voor de voormalig werkloze werknemer. Ook is er het loonkostenvoordeel (LKV). Dat is een jaarlijkse tegemoetkoming voor bedrijven die een werknemer van 56 jaar of ouder vanuit een uitkeringssituatie aannemen. Om dit voordeel te ontvangen heb je een doelgroepverklaring LKV van de werknemer in kwestie nodig. Een ander voordeel van een oudere werkzoekende is dat je deze eerst een proefplaatsing kunt geven om te kijken of de samenwerking bevalt.

Werknemer in vaste dienst

De wet verplicht het je een werknemer na twee jaar tijdelijke contracten bij een nieuw contract in vaste dienst te nemen. Dat is een situatie die verschillende werkgevers ertoe beweegt om na twee jaar samenwerking afscheid te nemen van een personeelslid, omdat het met een vast contract moeilijk is om als werkgever een dienstverband te beëindigen. Een andere tactiek is om zes maanden lang geen dienstverband te sluiten en de medewerker daarna opnieuw aan te nemen. Dan begint de wettelijke periode van twee jaar opnieuw.

Related posts

Cialdini 3.0

Mariska Elsendoorn-Coort

Financieel advies voor ondernemers: wat mag je verwachten?

Danny Bijl

Capaciteitsplanning als navigatie-instrument?

Danny Bijl

Leave a Comment