Image default
Eigen bedrijf

Hoe gaat een faillissement in zijn werk?

Geen enkele ondernemer wil zijn bedrijf failliet zien gaan met alle gevolgen van dien, maar we gaan het risico wel allemaal aan om iets van de grond te krijgen. Kom je toch in die vervelende situatie terecht, dan is goed om te weten hoe een faillissement in zijn werk gaat. We lopen het proces hier door met je.

Faillissementsaanvraag

Om failliet verklaard te worden, is het indienen van een faillissementsaanvraag noodzakelijk. Als ondernemer doe je dit zelf wanneer je niet meer aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. Echter kunnen schuldeisers ook een faillissementsaanvraag doen voor jouw bedrijf wanneer jouw betaling aan hen uitblijft. De aanvrager moet aantonen dat de rekeningen niet meer betaald kunnen worden.

Advocaat

Het is bij een faillissement niet verplicht als ondernemer om een advocaat in de hand te nemen, maar het is wel raadzaam. Een advocaat kan voorkomen dat je failliet wordt verklaard, maar als er toch een faillissement komt, kan hij voorkomen dat je meer problemen krijgt dan nodig. Na de faillissementsaanvraag is je bewegingsruimte als ondernemer zeer beperkt. Het is goed om een advocaat te hebben die je daar goed in kan begeleiden, want als je fouten maakt kun je beticht worden van wanbeleid.

Oproep van de rechtbank

Wanneer je een faillissementsaanvraag hebt ingediend, ontvang je een oproep om voor de rechter te komen. Wanneer schuldeisers de aanvraag hebben ingediend, krijg je de mogelijkheid om in verweer te gaan. Daarbij moet je aantonen dat je wel degelijk je schulden afbetaalt. Je kunt op dit punt nog een verzoek doen om in plaats van een faillissement de wettelijke schuldsanering in te gaan.

Drie mogelijke uitkomsten

De uitspraak die de rechter doet kan drie kanten op gaan. Kiest deze voor wettelijke schuldsanering, dan wordt er een bewindvoerder benoemt om te helpen bij te uitvoering hiervan. Het gevolg hiervan is vaak dat je alsnog je bedrijf moet opheffen om vermogen bij elkaar te krijgen om je schulden af te lossen. Vaak heeft dit ook veel consequenties voor je privézaken. Maar het kan ook dat je bedrijf failliet verklaard wordt. Je bent dan direct je zeggenschap over je bedrijf en het vermogen daarvan kwijt. Er wordt een curator en een rechter-commissaris benoemd. Zij voeren de faillissementsafwikkeling uit. Wel heb je vanaf de uitspraak nog acht dagen om tegen de beslissing in beroep te gaan. Wanneer je succesvol hebt aangetoond dat er geen reden is voor een faillissement, dan kan de rechter de faillissementsaanvraag afkeuren en kun je je bedrijfsvoering gewoon voortzetten.

Curator

Wanneer er een curator aangesteld wordt, is je bedrijf in feite in handen van de curator. Alle  belangrijke beslissingen moeten dan door hem worden goedgekeurd. Hij inventariseert alle bezittingen en schulden en beheert het vermogen van je bedrijf. De curator heeft toegang tot al je administratie tot de post aan toe, en mag ook zakelijke overeenkomsten beëindigen.

Beperkingen na faillissementsaanvraag

Zoals gezegd, worden beperkingen opgelegd aan jou als ondernemer vanaf het moment dat er een faillissementsaanvraag ingediend is. Al je zakelijke bezittingen en bedrijfsvermogen zijn vanaf dan in beslag genomen. Dit betekent ook dat je niet meer mag verkopen, verhuren of weggeven. Je mag ook geen contracten afsluiten en zelfs rekeningen betalen is verboden. De curator brengt samen met jou je schuldeisers en de hoogte van je schulden in kaart. Nadat dit gebeurt is, overlegt hij met de schuldeisers hoe jouw schuld het beste kan worden afbetaald. Ben je het hiermee oneens, dan kun je jouw bezwaar indienen bij de rechter-commissaris. Je bent verplicht om volledige medewerking te verlenen aan de curator of rechter-commissaris. Die kan je zelfs verbieden te verhuizen naar een andere stad of een ander land wanneer je daartoe plannen hebt.

Afronding faillissement

Een faillissement kan met diverse uitkomsten afgerond worden. Bijvoorbeeld wanneer alle schulden volledig afbetaald zijn. Een afronding kan ook wanneer er met ten minste 75 procent van je schuldeisers een akkoord gesloten is dat door de rechtbank goedgekeurd is. De rest van de schuld wordt dan kwijtgescholden. Wanneer er geen akkoord is met schuldeisers en er onvoldoende vermogen is om af te lossen, wordt de boedel van je bedrijf verkocht en wordt de opbrengst daarvan verdeeld onder de schuldeisers. De restschuld blijft dan staan en kan door schuldeisers op jou persoonlijk verhaald worden. Je hoeft je faillissement niet zelf bekend te maken, want dat gebeurt voor je. Het wordt officieel bekendgemaakt via de Staatscourant. Het faillissement wordt ook doorgegeven aan het Handelsregister van de KvK. Ook daar sta je vanaf dan als failliet te boek.

 

Related posts

3 werkzaamheden waarvoor je als ondernemer best externe hulp inschakelt

Danny Bijl

4 zaken om te regelen voor je bedrijfsauto’s

Danny Bijl

Welke werkspullen je moet regelen voor je medewerker

Danny Bijl

Leave a Comment