Image default
Eigen bedrijf Personeel

Eerste hulp op de zaak: wat moet je geregeld hebben?

Hoe graag je ook wilt dat het je niet overkomt, het kan altijd gebeuren dat het nodig is om op de werkvloer eerste hulp te verlenen. Op dat moment is het van belang dat je voorbereid bent om erger te kunnen voorkomen. Dat betekent dat je daar van tevoren over nagedacht moet hebben. Welke maatregelen kun je treffen op de werkvloer om zo goed mogelijke eerste hulp mogelijk te maken?

Zorg voor BHV’ers

Bedrijfshulpverlening (BHV) is door de wet verplicht gesteld bij alle werkgevers. Een ZZP’er die nooit anderen ontvangt op zijn werkplek is hiervan vrijgesteld. Zou gauw er wél anderen op de vloer komen, moet er voorzien worden in minimaal één aanwezige werknemer die gecertificeerd is om BHV te verlenen. Stuur dus jezelf of andere medewerkers die gemotiveerd zijn om hulp te verlenen op BHV cursus. Daarmee is de kous echter nog niet af. Je BHV opleiding moet actueel zijn en vers in het geheugen liggen. Daarom moet een BHV cursus elk jaar herhaald worden om de certificering geldig te houden.

EHBO-koffer moet verplicht aanwezig zijn

Je bent als werkgever ook verplicht een EHBO-koffer op de werkvloer te hebben. Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) moet er namelijk verplicht een tot zijn beschikking hebben. Voor EHBO-koffers bestaat het Oranje Kruis-keurmerk, waaraan je een goedgekeurde koffer kunt herkennen. De kwaliteit, doeltreffendheid, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van de EHBO-koffer zijn hiermee gewaarborgd. Dit keurmerk hanteert dezelfde richtlijnen als voorheen geregeld in de Arbowetregelgeving. Een EHBO-koffer met keurmerk kan ook gebruikt worden door werknemers zonder BHV-certificaat. Het is verplicht om de EHBO-koffer regelmatig te controleren, bijvoorbeeld om de zes maanden.

AED: het verschil tussen leven en dood

Hoewel je als bedrijf niet de plicht hebt om een Automatische Externe Defibrillator (AED) op de werkvloer aanwezig te hebben, is het alleszins aan te raden om hier wél voor te zorgen. Het is een investering die het verschil tussen leven en dood kan maken. Het is namelijk de enige manier om bij een hartstilstand weer een hartslag op te wekken. Elk jaar krijgen in Nederland 16.000 mensen een hartstilstand, dus de kans dat het bij jou op de zaak voorvalt is zeker niet uit te sluiten. Moet je wachten op een ambulance, dan komt de hulp meestal te laat. En dat terwijl een AED door iedereen bediend mag worden, omdat het apparaat je door de te nemen stappen leidt.

EHBO-posters ophangen

Hang EHBO-posters op door het hele bedrijf heen. Hiermee help je medewerkers die in de paniek het hoofd niet koel kunnen houden door ze een stappenplan te geven voor wat te doen. De meest basale handelingen bij verschillende situaties staan op zo’n poster vermeld. Naast dat deze uitkomst biedt op het moment dat de nood aan de man is, geef je medewerkers door deze posters op te hangen ook de gelegenheid om zich preventief te verwittigen van wat te doen in verschillende situaties. Het is mogelijk om EHBO-posters online te downloaden en zelf uit te printen.

Een risicoanalyse opstellen voor je bedrijf

Afhankelijk van wat voor werkzaamheden plaatsvinden binnen je bedrijf, moet je een risicoanalyse opstellen. Hierin werk je uit welke situaties waarbij eerste hulp benodigd is kunnen voorkomen op de werkvloer. Door zo’n risicoanalyse op te stellen, kun je verzekeren dat je voor snelle en deskundige (gespecialiseerde) hulp kunt zorgen op het moment dat dit noodzakelijk is. Ook kun je daar alvast vervoer in regelen naar een arts, ziekenhuis of andere plek waar verzorging kan plaatsvinden.

Een EHBO-register bijhouden

Het is wettelijk verplicht als bedrijf om een EHBO-register bij te houden. Dit register biedt een overzicht van incidenten die binnen het bedrijf hebben plaatsgevonden en hun opvolging. Dit is tevens een handig middel om te gebruiken als input voor preventieprogramma’s. Ook bij verzekeringskwesties als gevolg van bedrijfsongevallen komen de gegevens goed van pas. Noteer in dit EHBO-register ook verwondingen die niet zo ernstig van aard lijken. Je moet in het register de identiteit van de hulpverlener, van de patiënt en van eventuele getuigen noteren. Daarnaast noteer je ook het tijdstip, de plaats en de omstandigheden van het ongeval of het onwel worden, met daarbij een beschrijving van die situatie. Je schrijft ook de aard en het tijdstip van de interventie die plaatsgevonden heeft op. Als laatste noteer je de oorzaak en de aard van de verwonding, net als de verzorging en eventueel ook het vervolg.

Related posts

Energieprestatie van je bedrijfspand verbeteren? 5 manieren!

Danny Bijl

3 creatieve bedrijfsuitjes voor het najaar

Danny

Lichamelijke klachten verminderen op kantoor

Danny

Leave a Comment