Image default
Ondernemen Strategie Tips

Hoe kun je als bedrijf Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Als ondernemer kun je meer doen alleen na te streven succesvol te zijn in het bedrijfsleven. Vanuit die positie kun je ook je best om een positieve impact te maken op de maatschappij en het milieu. We spreken dan wel over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit is meer dan een trend van de laatste tijd, het is in feite een noodzaak die meer ondernemers zich zouden moet aantrekken. Samen kunnen bedrijven immers veel doen op weg naar een betere wereld. Maar wat kun jij doen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen? We geven een aantal tips in dit artikel.

Duurzaamheid integreren in je bedrijfsvoering

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit kun je op verschillende manieren integreren in jouw bedrijfsactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan het implementeren van energie-efficiënte maatregelen, het verminderen van afvalproductie, minder papier gebruiken, het gebruik van milieuvriendelijke materialen en het hergebruiken van zaken om een circulaire economie te bevorderen. Een prettige bijkomstigheid is dat dit niet alleen een positieve impact op het milieu heeft, maar kan ook kostenbesparend zijn voor je op de lange termijn. Plus dat het natuurlijk zo is dat je door duurzaamheid in de kern van jouw bedrijf te verankeren je laat zien dat jouw bedrijf een verantwoorde en toekomstgerichte aanpak heeft.

Partnerschappen sluiten met maatschappelijke organisaties

Ook hete bundelen van krachten met maatschappelijke organisaties is een goede manier om bezig te zijn met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zoek naar partnerschappen met non-profitorganisaties die zich richten op de maatschappelijke doelen waar jij met jouw bedrijf voor wilt inzetten. Deze samenwerkingen kunnen jouw MVO-initiatieven versterken. Tegelijkertijd dragen deze samenwerking ook bij aan het versterken van de reputatie van jouw bedrijf als een bedrijf met maatschappelijk bewustzijn. Bovendien kun je door gezamenlijk op te treden de impact van jouw inspanningen vergroten en zo beter bij dragen aan maatschappelijke uitdagingen. Qua invulling kan zo’n partnerschap bijvoorbeeld het gezamenlijk organiseren van bewustwordingsevenementen inhouden, of jouw bedrijf kan relevante projecten die een positieve invloed hebben op de maatschappij financieel ondersteunen.

Hoe kun je als bedrijf Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Eerlijke en inclusieve werkgever zijn

Ook eerlijke arbeidspraktijken zijn een essentieel aspect van MVO. Hoe kun je immers naar de buitenwereld toe betrokkenheid uitstralen als je dat niet doet naar je eigen mensen? Zorg er daarom voor dat jouw werknemers eerlijke lonen ontvangen, goed behandeld worden en ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Creëer zeker ook een inclusieve en veilige werkomgeving waar alle werknemers zich gewaardeerd voelen. Ondersteun werknemers met verschillende behoeften, bijvoorbeeld door flexibele werktijden aan te bieden of toegankelijkheid te verbeteren voor mensen met een handicap. Het streven naar gelijkheid en diversiteit in je personeelsbestand is eveneens een belangrijke stap in de richting van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het laat zien dat jouw bedrijf gelooft in het potentieel van alle werknemers, ongeacht hun achtergrond of mogelijkheden.

Ondersteun van lokale gemeenschappen

Als bedrijf dat maatschappelijk verantwoord wil ondernemen, is het verstandig om aandacht te schenken aan lokale gemeenschappen, om daar een positieve impact op te hebben. Overweeg manieren om terug te geven aan de gemeenschap, zoals men dat dan noemt. Dat kun je bijvoorbeeld doen door lokale liefdadigheidsinstellingen of instellingen te ondersteunen, gemeenschapsevenementen te sponsoren van of wellicht zelfs educatieve programma’s voor de jeugd te faciliteren. Door actief bij te dragen aan de ontwikkeling en het welzijn van de gemeenschappen, toon je jouw toewijding aan het creëren van een duurzame en bloeiende omgeving voor iedereen en bouw je een sterke relatie op met de lokale gemeenschap.

Bewustzijn stimuleren bij klanten

Betrek ook jouw klanten bij je MVO-inspanningen, namelijk door hen bewust te maken van jouw maatschappelijke doelen. Communiceer over de positieve veranderingen die je bedrijf nastreeft en maak duidelijk hoe klanten hieraan kunnen bijdragen. Feit is dat veel klanten juist de voorkeur aan bedrijven of merken die actief bijdragen aan een betere wereld. Om dit bewustzijn te stimuleren, kun je er aandacht op vestigen in je marketingcampagnes, op je verpakkingsetiketten en natuurlijk op je website. Als klanten zich betrokken gaan voelen bij jouw maatschappelijke doelen, komt dit zowel het bedrijf als de maatschappij ten goede.

Allen samenwerken met ethische leveranciers en partners

Voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is het ook relevant met wie je je associeert als bedrijf. Selecteer daarom alleen leveranciers en partners die ethisch ondernemen met respect voor mensen en mensenrechten en die zich bij voorkeur ook nog inzetten voor duurzaamheid. Zorg er absoluut voor dat jouw toeleveringsketen geen gebruik maakt van kinderarbeid, gedwongen arbeid of schadelijke milieupraktijken. Door als bedrijf verantwoordelijkheid te nemen voor de hele keten van productie tot distributie, versterk je de reputatie en de betrouwbaarheid van je bedrijf.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet te onderschatten als een krachtig middel om als ondernemer positieve verandering te stimuleren in de maatschappij en het milieu, hoewel het misschien beter een ‘mindset’ genoemd kan worden. Eigenlijk is MVO een morele plicht, maar het is zeker ook een slimme zakelijke zet om je bedrijf te positioneren als een voorloper van positieve verandering. Zet dus als je nog niet zo ver was vandaag de eerste stap naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen!

Related posts

4 tips om als bedrijf om te gaan met verbouwingen

Danny

Zo doorsta je een kantoorverbouwing

Danny

Personeel behouden begint bij jezelf

Mathijs

Leave a Comment