Image default
Eigen bedrijf Juridisch Nieuws

Opdrachtgeversverklaring verplicht en wet DBA vervalt, zzp in 2018

Inmiddels is ons nieuwe kabinet in zijn huidige vorm begonnen aan een nieuwe ambtsperiode. Het resultaat van de lange onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is het nieuwe regeerakkoord. In dat akkoord zijn er nogal wat wijzigingen voor ondernemers opgenomen. Zie daarvoor dit eerder gepubliceerd artikel. Voor zzp’ers vervalt de wet-DBA en de opdrachtgeversverklaring wordt verplicht in 2018. Hoe zit dat precies?

Wet DBA

De wet op Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is in 2016 geïntroduceerd. Voor die tijd moest een zzp’er een VAR verklaring opstellen met de opdrachtgever. Deze Verklaring ARbeidsrelatie was een eerder instrument van de Belastingdienst. De reden is dat men schijnzelfstandigheid wilt tegengaan. Juist tijdens de bankencrisis van 2008 zijn veel werknemers bij hun werkgever weggegaan. Zowel gedwongen als ongedwongen. Vervolgens werden zij zelfstandig ondernemer. In veel gevallen werden zij door hun voormalige werkgevers weer ingehuurd. In de praktijk deden ze weer hetzelfde werk. De werkgever liep minder risico’s en de werknemer ontving allerlei belastingvoordelen als kleine ondernemer. Met eerst de VAR en later de wet-DBA wilde de Belastingdienst grip krijgen op deze schijnzelfstandigheid. Inmiddels is besloten dat de wet-DBA komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt de opdrachtgeversverklaring.

Opdrachtgeversverklaring

In plaats van allerlei formulieren en verklaringen komt er een webmodule van de Belastingdienst. In deze module kunnen de zzp’er en zijn opdrachtgever aangeven wat voor hun samenwerking gaat gelden. De opdrachtgever vrijwaart zich van het afdragen van sociale lasten. Daarnaast heeft hij zekerheid dat de zzp’er als ondernemer handelt. De zzp’er heeft zich t.o.v. de Belastingdienst verantwoord. Door het omschrijven van de gezagsverhouding en de aard van de werkzaamheden wordt de arbeidsrelatie duidelijk. Er is wel een grens gesteld op basis van het uurtarief. Wanneer een zzp’er € 75,- of meer per uur ontvangt hoeft de opdrachtgeversverklaring niet te worden ingevuld. De Belastingdienst gaat er vanuit dat er dan geen sprake kan zijn van een werknemer positie.

Andere belangrijke wijzigingen

Deze beslissing van het kabinet heeft uiteraard impact op het zzp’er zijn. Maar er zijn meer wijzigingen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor zelfstandige ondernemers:

  • Er komt een minimumtarief voor zzp’ers, namelijk 125% van het wettelijk geldende minimumloon
  • Het moet voor zelfstandigen eenvoudiger worden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Er geldt vooralsnog geen verplichting;
  • De zelfstandigenaftrek zal worden gereduceerd tot ongeveer 37%. Dit is het tarief van de eerste schijf voor inkomstenbelasting;
  • Ga je personeel aannemen, dan mag je weer 3 jaar tijdelijke contracten aanbieden i.p.v. de recent geldende 2 jaar;
  • Zieke werknemers hoeven door kleine ondernemers nog maar 1 jaar worden doorbetaald. Dit gaat bekostigd worden door de kleine ondernemers hier een bijdrage voor te laten betalen;
  • Inhuren van uitzendkrachten zal duurder worden omdat het kabinet wil dat uitzendkrachten beter sociale voorzieningen gaan opbouwen. Dit zal het tarief beïnvloeden.

 

Vanaf 2018 jaar gaat er administratief van alles veranderen voor o.a. zelfstandige ondernemers. Wees je bewust van de veranderingen en pas eventueel je situatie erop aan. Ga in gesprek met opdrachtgevers om ze het vertrouwen te geven dat ze je kunnen blijven inhuren.

Related posts

Inkoop van eigen aandelen: het hoe en waarom

Mathijs

Tips om uw etalage in te richten

Danny

3 platformen om een portfolio te maken

Danny Bijl

Leave a Comment