Image default
Finance Financieel Juridisch Tips

Zorgplicht Accountant

Veel ondernemers houden niet van complexe cijfertjes en laten zich graag informeren door een kundige accountant. Het is dan echter wel zaak dat deze accountant zijn werk uitstekend doet. Hierbij dient alle informatie, die nodig is om belangrijke financiële beslissingen te maken, duidelijk en op het juiste moment uiteengezet te zetten voor de cliënt en overige betrokkenen. Dit stukje verantwoordelijkheid valt onder de noemer: zorgplicht accountant.

Schending zorgplicht accountant

Het komt helaas weleens voor dat een accountant de zorgplicht schendt. Dit kan bewust of onbewust gebeuren, maar wel leiden tot grote gevolgen. Zorgplicht accountant, dit is wellicht een abstract begrip. Daarom wordt de zorgplicht van een accountant in de volgende voorbeelden verder toegelicht en ook hoe schending hiervan kan leiden tot schade voor bedrijven:

  • Voorbeeld 1: Neem nu een jaarrekening. Deze kan te optimistisch worden ingestoken en hierdoor een misleidend beeld geven. Investeerders of derden partijen kunnen hierdoor verkeerde beslissingen maken. De accountant schendt in dat geval zijn zorgplicht. Dit is ook officieel in een arrest bepaald, namelijk het arrest Vie d’Or II. Hier is wettelijk bepaald dat de accountant ook een zorgplicht heeft tegenover derden. Zij moeten hun gedrag namelijk kunnen afstemmen op de informatie van een controlerend accountant en er bij het nemen van belangrijke (financiële) beslissingen op kunnen vertrouwen dat het gepresenteerde beeld door de accountant ook daadwerkelijk correct is.
  • Voorbeeld 2: Een ander voorbeeld is een aandelenoverdracht. Stel deze overdracht gepaard gaat met een zeker risico die bekend is bij de accountant, maar dat hij dit risico niet expliciet vermeldt. Ook in dit geval komt de accountant zijn zorgplicht niet na en kan hij voor deze fout aansprakelijk worden gehouden.
  • Voorbeeld 3: Een accountant kan de zorgplicht ook schenden door geen actie te ondernemen wanneer zijn cliënt dit wel vraagt. Stel dat een bedrijf een te hoge subsidie ontvangt en deze snel terug moet betalen en dat de accountant hierom wordt verzocht, maar volledig nalaat. Ook dan handelt een account niet conform de zorgplicht die zijn beroep met zich mee brengt.

Schade door schending zorgplicht

Accountants vallen onder financiële dienstverleners en hiervoor geldt een bijzondere zorgplicht vanwege de potentiële grote risico’s en bijbehorende schade. Een accountant kan in sommige gevallen dan ook aansprakelijk worden gesteld voor deze schade. Heb je direct of indirect schade geleden als gevolg van een fout van een accountant? Neem dan vandaag nog contact op met Zorgplicht Advocaten voor een vrijblijvend gesprek!

Related posts

Veilig data delen: vijf tips

Danny

Hoe zorg je ervoor dat debiteuren toch gaan betalen?

Danny

VOF oprichten: Wat moet je weten?

Mathijs

Leave a Comment