Image default
Branches Eigen bedrijf Nieuws

De balans tussen volksgezondheid en boerenverstand

Vrijwel iedereen heeft de crisis rondom Fipronil meegekregen. Vanwege de gevolgen van het gebruiken van deze insecticide heeft de pluimveesector het zwaar gekregen. Het belang van de volksgezondheid is groot. Maar zijn dan alle maatregelen gerechtvaardigd? Aan de autoriteiten is het zaak om de balans tussen volksgezondheid en boerenverstand te vinden.

Belang van volksgezondheid

Het behoeft geen uitleg dat de volksgezondheid belangrijk is. Het is daarom goed dat er een overheidsdienst is die alles daaromheen in de gaten houden. Dit is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit oftewel NVWA. De meeste Nederlanders kopen alles wat ze eten bij de supermarkt of lokale bakker, slager enzovoorts. Wij zien dus niet waar ons eten vandaan komt, wat er mee gebeurd en wat er allemaal in gaat. De NVWA heeft de taak om te controleren of onze leveranciers zich aan de regels houden. Worden er zaken ontdekt die schadelijk zijn voor volksgezondheid, dan onderneemt de autoriteit actie.

Boerenverstand

Ons boerenverstand is het denken en concluderen op basis van de praktijk. Zonder invloed van theoretische kennis. Voor iedereen is het goed om zo nu en dan eens de theorie te vergeten en te oordelen op basis van de praktijk. Als je als ondernemer bevooroordeeld bent door je kennis en kunde valt dat niet altijd mee. Spreek af en toe eens met een sparringpartner af. Een goede sparringpartner zal je de spiegel voorhouden. Zonder beïnvloed te zijn door jouw vakkennis. Deze manier van doen kan in tijden van een crisis voor nuchterheid zorgen. Je boerenverstand gebruiken lukt het best als je weinig van het onderwerp weet. Is er een crisis? Dan is het dus goed om eens een buitenstaander naar zijn mening te vragen.

Spanningsveld

In geval van invloed op de volksgezondheid, is de druk op de beslissingnemers hoog. Meer dan 17.000.000 Nederlanders zijn ervan afhankelijk. In geval van de huidige eier-crisis is er sprake van een groot spanningsveld. De gezondheid van de bevolking tegenover de ondernemers in de pluimveesector. Op het moment dat werd besloten dat eieren niet meer verkocht mochten worden, werd dus gekozen voor de volksgezondheid. De ruim 2.000 pluimveebedrijven zijn in dat geval dus ondergeschikt geacht. Terwijl de hoeveelheid Fipronil in de eieren zo laag is dat er geen direct gevaar voor de gezondheid is.

Balans tussen volksgezondheid en boerenverstand

Maar is er sprake van balans tussen volksgezondheid en boerenverstand? Had deze crisis niet minder heftig geweest als de NVWA had geadviseerd om tijdelijk niet meer dan 5 eieren per week te eten? Had men wellicht beter kunnen beginnen met het bestrijden van de gevolgen toen bekend werd dat Fipronil in de eieren terecht kwam? Waarom wachten tot de media er een item van maakt? Als we eieren waren blijven eten, en de gevolgen bestreden hadden, was er dan zoveel gevaar voor de volksgezondheid? Een groot deel van Nederland staat ver van de ondernemers in de pluimveesector vandaan. Maar niemand is gebaat bij de zorgen die de betrokken pluimveebedrijven nu ervaren.

De eier-crisis is een mooi voorbeeld om eens na te denken over ons handelen. Het is goed om toezicht te houden op de volksgezondheid. Maar het is niet goed om ondernemingen te schaden als dat niet nodig is. Het is dus een kwestie van balans tussen volksgezondheid en boerenverstand.

Related posts

De angsten omtrent het Coronavirus raken de Europese markt

Danny Bijl

Haal het beste uit jezelf als ondernemer!

Danny

5 goede voornemens voor ondernemers

Dion

Leave a Comment