Image default
Uncategorized

Extravert versus introvert, doe er je voordeel mee

Ieder mens is uniek. Dat is een gegeven waar we allemaal van overtuigd zijn. Toch kun je ook mensen in bepaalde groepen indelen. Hoewel we niemand in een hokje hoeven te stoppen, zijn stereotypen wel makkelijk om gedrag te herkennen. Extravert versus introvert is een mooie indeling die je in de praktijk kunt toepassen.

Extravert versus introvert

In de vorige eeuw heeft Carl Jung in zijn persoonlijkheidstheorie onderscheid gemaakt tussen extraverte en introverte persoonlijkheden. Dit onderscheid is tot op de dag van vandaag relevant. Want een extraverte persoon gedraagt zich vaak tegengesteld aan een introverte persoon. Door een persoon te analyseren kun je vaak aflezen in welke categorie hij of zij valt. Op basis daarvan kun je manier van benaderen aanpassen. Dit kan het verschil maken in hoe je met je bijvoorbeeld met je personeel omgaat.

Extraverte persoon

Een extraverte persoon is iemand die zijn energie naar buiten richt. Dit betekent dat hij energiek overkomt. Alles wat op deze persoon afkomt wordt met enthousiasme ontvangen. Bovendien is hij erg assertief en neemt al snel initiatief. Deze gretigheid in beslissen en oordelen zorgt er voor dat men deze persoon graag volgt. In de werkomgeving moet hij nogal eens geremd worden om ondoordachte beslissingen te voorkomen. Voordeel is wel dat zaken niet (te) lang blijven liggen.

Introverte persoon

Een introverte persoon is iemand die zijn energie naar binnen richt. Dit maakt hem niet zozeer verlegen, maar juist bedachtzaam. Dit zijn de mensen die eerst de kat uit de boom kijken. Een beslissing wordt wel genomen, maar wel door er eerst rustig over na te denken. Er worden minder risico’s genomen en de resultaten zijn daarom vaak betrouwbaarder. Een introverte persoon is vaak een stabiele en rustige factor in een werkomgeving. Toch kunnen zaken wel langer blijven liggen omdat een beslissing uitblijft.

Doe er je voordeel mee

Extravert versus introvert is uiteraard geen keuze van goed of fout. Wel zijn er situaties waarvoor één van de twee meer of minder geschikt voor is. In de praktijk kun je daar je voordeel mee doen. Enkele voorbeelden zijn:

  1. Een team van volgzame mensen heeft voordeel bij een extraverte leider;
  2. In een vergadering kun je altijd terugvallen op een introverte persoon. Hij heeft beter nagedacht over de gevolgen van een beslissing;
  3. Een team van zelfstandige mensen heeft meer behoefte aan een introverte leider die weloverwogen beslissingen neemt;
  4. Een extraverte persoon is meer geschikt voor hectische situaties waar split-second beslissingen moeten worden genomen;
  5. Als vertegenwoordiger kun je een introverte inkoper eerder overtuigen als je geduldig uiteenzet wat je verkoopt.

Belangrijk om te weten is dat het niet altijd extravert versus introvert is. Veel mensen hebben een beetje van beide. Dan is het per situatie afhankelijk waar zij wel of niet optimaal functioneren.

Extravert versus introvert zegt veel over hoe een persoon zich in een bepaalde situatie opstelt. Leer deze persoonlijkheden herkennen en pas je besluitvorming en manier van benaderen daar op aan. Daarmee kun je mensen meer in hun comfortzone laten en optimaal gebruik maken van hun talenten.

Related posts

Hoe kun je veel grote data versturen?

Dion

‘Geen tijd’ zeggen tegen opdrachtgevers zonder ze te verliezen: hoe pak je dat aan?

Dion

Geef je werkruimte een opknapbeurt

Danny

Leave a Comment