Image default
Carrière Juridisch Personeel

Is een concurrentiebeding nog van deze tijd?

Het zal sommige mensen niet ontgaan zijn dat er steeds vaker discussies zijn over de inzet van uitvoerend personeel. Denk hierbij aan de inzet van freelancers of zzp`ers. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat bedrijven mensen inhuren per project. Ondanks deze ontwikkelingen is vrijwel iedere onderneming afhankelijk van zijn personeel. Om deze kwetsbaarheid op te vangen is er vaak sprake van een concurrentiebeding in het contract van de werknemer. Wat houdt dit beding precies in, en is het nog wel van deze tijd?

Wat is een concurrentiebeding?

In veel arbeidsovereenkomsten wordt het concurrentiebeding als artikel opgenomen. Het is een bepaling die een werknemer verbiedt om na het beëindigen van het dienstverband, concurrerende werkzaamheden uit te oefenen. En dan natuurlijk concurrerend voor de huidige werkgever. Vaak wordt er een termijn na het beëindigen van het dienstverband afgesproken. Een redelijke termijn is een jaar. In principe gaat het dan ten eerste om het starten van een onderneming die concurrerend kan zijn voor de huidige werkgever. Het tweede het uitvoeren van werkzaamheden voor een concurrent van je huidige werkgever.

Wat betekent dit voor de ondernemer?

Het doel van een concurrentiebeding is voor de ondernemer daarmee wel duidelijk. Hij wil voorkomen dat zijn kostbare personeel bij de concurrent de kennis gaat delen en toepassen. Of dat een werknemer eerst bij hem alles leert, en vervolgens dit voor zichzelf gaat gebruiken. Bijkomend beoogd resultaat is dat een werknemer minder snel van werkgever gaat veranderen. Met name werknemer met een specialisme zijn niet snel van plan om hun professie op te geven. Dus dan is je werkgever verlaten niet eenvoudig, want je kunt met een concurrentiebeding niet makkelijk bij een vergelijkbare onderneming aan de bak. En voor jezelf beginnen als concurrent, is dan ook lastig.

Zit een werknemer nu vast aan zijn werkgever?

De werknemer die een arbeidscontract tekent met een concurrentiebeding, bindt zich aan zijn werkgever. Het is niet zo dat er geen mogelijkheid meer is om van baan te veranderen. Je kunt nog steeds je arbeidsovereenkomst beëindigen. Uiteraard met respect voor de overeengekomen opzegtermijn, of wederzijds goedvinden. Toch ben je als uitvoerende specialist wel verbonden aan je werkgever. Ongetwijfeld is juist datgene waar je goed in bent, ook het werk wat je wilt blijven doen. Omdat je werkgever daar ook in heeft geïnvesteerd, is het redelijk dat hij verwacht dat je deze kennis en kunde voor zijn onderneming toepast. Wil je toch van baan veranderen of voor jezelf beginnen? Schrik dan niet terug voor het concurrentiebeding. Ga zeker niet stiekem te werk. Vroeg of laat wordt het toch bekend. Je kunt het beste de situatie met je werkgever bespreken.

Heeft concurrentiebeding nog wel toekomst?

Steeds meer branches worden gekenmerkt door een groot aanbod aan freelancers. Veel van deze mensen hebben voor een werkgever gewerkt. Zij profiteren dan van de meegekregen kennis maar ook het zakelijke netwerk. Omdat het niet meevalt om een bepaling in een arbeidsovereenkomst op te nemen die alle concurrerende werkzaamheden uitsluit, is er vaak wel een uitweg. Daarnaast kan het voor een nieuwe werknemer reden zijn om zijn contract niet te tekenen. De tijd dat werknemers zich aan hun werkgever vastbinden is voorbij. Omdat juist specialisten (in hun vakgebied) steeds zeldzamer worden, gaan werknemers niet zomaar akkoord met een concurrentiebeding. Ze weten immers dat ze waardevol zijn voor de nieuwe werkgever. Deze wil een goede specialist niet laten lopen dus zal ongetwijfeld bereid zijn om coulant te zijn. Bovendien kun je als werknemer na de beëindiging van je arbeidsovereenkomst ook tijdelijk wat anders gaan doen. Een jaar is zo weer voorbij.

Het zal voor iedere ondernemer een overweging moeten zijn bij het opstellen van een arbeidscontract. Is een concurrentiebeding nodig, haalbaar, en te verdedigen? En stoot je daarmee niet de juiste mensen af? Wellicht kun je beter je energie steken in het motiveren van je personeel. Of hun ondernemerslust inzetten voor je eigen bedrijf door ze bijvoorbeeld meer vrijheid te geven.

Related posts

Cialdini 3.0

Mariska Elsendoorn-Coort

Wat je als ondernemer moet weten over kerstpakketten

Danny

Groeit je ambitie harder dan je collega`s, enkele tips

Mathijs

Leave a Comment