Arbeidsongeschiktheid
is de nachtmerrie van iedere ondernemer. Als je er van tevoren rekening mee
wilt houden, moet je een erg dure arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten
die zeker in het begin van je onderneming eigenlijk niet op te brengen is.
Daarom denken veel zzp’ers dat het hun tijd wel zal duren en arbeidsongeschikt
worden iets is wat anderen overkomt. Totdat je zelf iets overkomt waardoor je
niet meer in staat bent je werk uit te voeren en je onderneming draaiende te
houden. Wat kun je als zelfstandig ondernemer doen in het geval van
arbeidsongeschiktheid?

Wanneer
ben je arbeidsongeschikt?

Wanneer je in
loondienst bent en te maken krijgt met een situatie waardoor je je werk ten
dele niet meer kunt uitoefenen, kun je gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard
worden door een arbo-arts. Kun je je werk helemaal niet meer uitoefenen, dan
kun je volledig arbeidsongeschikt worden verklaard, of er kan gekeken worden of
er nog passende arbeid te vinden is voor je. Als zelfstandige ondernemer is er
in vrijwel alle gevallen geen passende arbeid denkbaar, omdat je zelf de dragende
kracht bent achter de werkzaamheden van jouw bedrijf.

Je
onderneming proberen voort te zetten

Wat je wel kunt overwegen op het moment dat je de werkzaamheden van je bedrijf niet meer zelf kunt uitvoeren, is of je je onderneming op een andere manier kunt voortzetten. Mogelijk kun je een coördinerende rol aannemen en als doorgeefluik gaan fungeren voor klussen. Jouw klanten kloppen dan bij jou aan met hun opdrachten en jij zoekt er een passende uitvoerder bij. Op de bemiddeling zet je dan een commissie, waardoor je toch nog inkomen kunt genereren. Om dat deel te kunnen afromen heb je twee mogelijkheden: uitvoerders vinden die voor minder geld dan jouw normale tarieven het werk wil doen, of de commissie bovenop de prijs zetten. Met dat laatste moet je voorzichtig omspringen. Het laatste wat je wilt, is immers om klanten weg te jagen, want je kunt ze vaak niet meer terugwinnen.

Bijstand
voor zelfstandige ondernemers

Wanneer je je
onderneming deels kunt voortzetten of verwacht dusdanig te herstellen dat je je
werkzaamheden op den duur weer kunt aanpakken, kun je een beroep doen op Bijstand
voor zelfstandigen (Bbz). Dit is een aanvullende uitkering voor zzp’ers die
tijdelijk financiële ondersteuning nodig hebben. Deze vraag je aan bij je
gemeente. De voorwaarden hiervoor zijn vanwege de coronacrisis tijdelijk
versoepeld, waardoor de kans groter is dat je er voor in aanmerking komt als je
toch een redelijk vermogen aangelegd hebt.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP

Ben je in loondienst
en word je arbeidsongeschikt, dan kun je een beroep doen op de WIA, de Wet werk
en inkomen naar arbeidsvermogen. Je krijgt dan een arbeidsongeschiktheidsuitkering
voor het deel dat je afgekeurd wordt. Hiervoor heb je immers een deel van je
loon afgedragen. Je vraagt de WIA-uitkering dan aan bij het UWV. Dat gaat
automatisch. Dat geldt helaas niet voor een zelfstandig ondernemer. Om verzekerd
te zijn voor het geval dat een zzp’er arbeidsongeschikt raakt, moet hij zelf
een arbeidsongeschiktheidsverzekering
afsluiten. Zoals we eerder al meldden, is dit een dure verzekering die een
aardige hap uit je inkomen neemt. Een alternatief voor zelfstandigen is om je
aan te sluiten bij een Broodfonds. Je vormt dan een groep met andere, meestal
bevriende ondernemers, waarin je samen maandelijks een bedrag afdraagt. Wanneer
er iemand (deels) arbeidsongeschikt wordt, kan deze met instemming van de
andere leden van de groep gedurende maximaal twee jaar een inkomen uit deze pot
ontvangen. Kun je daarna nog steeds je werk niet doen, dan heb je alsnog een
probleem.

Geen
arbeidsongeschiktheidsverzekering of Broodfonds

Behoor je tot groep
ondernemers die zichzelf niet verzekerd heeft voor arbeidsongeschiktheid en kun
je je onderneming niet voortzetten, dan kun je geen beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Dat is een vervelende situatie om in terecht te komen, want je inkomen staat op
het spel. Er rest je op dat moment niet zoveel opties meer. Het laatste sociale
vangnet in Nederland is de bijstand. Deze vraag je aan bij je gemeente of via
werk.nl. Heb je recht op bijstand, dan krijg je dat vanaf de dag dat je
dit bij je gemeente aanvraagt. Je moet 
dus op tijd je aanvraag doen. Maar voordat je in aanmerking komt voor een
bijstandsuitkering, moet je je eigen vermogen of dat van je partner aanspreken
totdat je onder de gestelde drempel komt. Dat is een bittere pil die je maar
beter kunt voorkomen door toch tijdig
voorzieningen te treffen
voor het geval dat je ooit arbeidsongeschikt
raakt.

Share.

About Author

mm

Ik ben Dion, woonachtig in Nijmegen, gelukkig getrouwd en van beroep journalist, tekstschrijver, blogger, videoredacteur/editor en websitebeheerder. Ik ben zzp'er onder de naam ContentClan en werk als politiek verslaggever voor RN7. In mijn vrije tijd maak ik muziek.

Leave A Reply