Image default
Eigen bedrijf

Wat moet je als zelfstandig ondernemer in het geval van arbeidsongeschiktheid?

Arbeidsongeschiktheid is de nachtmerrie van iedere ondernemer. Als je er van tevoren rekening mee wilt houden, moet je een erg dure arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten die zeker in het begin van je onderneming eigenlijk niet op te brengen is. Daarom denken veel zzp’ers dat het hun tijd wel zal duren en arbeidsongeschikt worden iets is wat anderen overkomt. Totdat je zelf iets overkomt waardoor je niet meer in staat bent je werk uit te voeren en je onderneming draaiende te houden. Wat kun je als zelfstandig ondernemer doen in het geval van arbeidsongeschiktheid?

Wanneer ben je arbeidsongeschikt?

Wanneer je in loondienst bent en te maken krijgt met een situatie waardoor je je werk ten dele niet meer kunt uitoefenen, kun je gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard worden door een arbo-arts. Kun je je werk helemaal niet meer uitoefenen, dan kun je volledig arbeidsongeschikt worden verklaard, of er kan gekeken worden of er nog passende arbeid te vinden is voor je. Als zelfstandige ondernemer is er in vrijwel alle gevallen geen passende arbeid denkbaar, omdat je zelf de dragende kracht bent achter de werkzaamheden van jouw bedrijf.

Je onderneming proberen voort te zetten

Wat je wel kunt overwegen op het moment dat je de werkzaamheden van je bedrijf niet meer zelf kunt uitvoeren, is of je je onderneming op een andere manier kunt voortzetten. Mogelijk kun je een coördinerende rol aannemen en als doorgeefluik gaan fungeren voor klussen. Jouw klanten kloppen dan bij jou aan met hun opdrachten en jij zoekt er een passende uitvoerder bij. Op de bemiddeling zet je dan een commissie, waardoor je toch nog inkomen kunt genereren. Om dat deel te kunnen afromen heb je twee mogelijkheden: uitvoerders vinden die voor minder geld dan jouw normale tarieven het werk wil doen, of de commissie bovenop de prijs zetten. Met dat laatste moet je voorzichtig omspringen. Het laatste wat je wilt, is immers om klanten weg te jagen, want je kunt ze vaak niet meer terugwinnen.

Bijstand voor zelfstandige ondernemers

Wanneer je je onderneming deels kunt voortzetten of verwacht dusdanig te herstellen dat je je werkzaamheden op den duur weer kunt aanpakken, kun je een beroep doen op Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Dit is een aanvullende uitkering voor zzp’ers die tijdelijk financiële ondersteuning nodig hebben. Deze vraag je aan bij je gemeente. De voorwaarden hiervoor zijn vanwege de coronacrisis tijdelijk versoepeld, waardoor de kans groter is dat je er voor in aanmerking komt als je toch een redelijk vermogen aangelegd hebt.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP

Ben je in loondienst en word je arbeidsongeschikt, dan kun je een beroep doen op de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Je krijgt dan een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor het deel dat je afgekeurd wordt. Hiervoor heb je immers een deel van je loon afgedragen. Je vraagt de WIA-uitkering dan aan bij het UWV. Dat gaat automatisch. Dat geldt helaas niet voor een zelfstandig ondernemer. Om verzekerd te zijn voor het geval dat een zzp’er arbeidsongeschikt raakt, moet hij zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Zoals we eerder al meldden, is dit een dure verzekering die een aardige hap uit je inkomen neemt. Een alternatief voor zelfstandigen is om je aan te sluiten bij een Broodfonds. Je vormt dan een groep met andere, meestal bevriende ondernemers, waarin je samen maandelijks een bedrag afdraagt. Wanneer er iemand (deels) arbeidsongeschikt wordt, kan deze met instemming van de andere leden van de groep gedurende maximaal twee jaar een inkomen uit deze pot ontvangen. Kun je daarna nog steeds je werk niet doen, dan heb je alsnog een probleem.

Geen arbeidsongeschiktheidsverzekering of Broodfonds

Behoor je tot groep ondernemers die zichzelf niet verzekerd heeft voor arbeidsongeschiktheid en kun je je onderneming niet voortzetten, dan kun je geen beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat is een vervelende situatie om in terecht te komen, want je inkomen staat op het spel. Er rest je op dat moment niet zoveel opties meer. Het laatste sociale vangnet in Nederland is de bijstand. Deze vraag je aan bij je gemeente of via werk.nl. Heb je recht op bijstand, dan krijg je dat vanaf de dag dat je dit bij je gemeente aanvraagt. Je moet  dus op tijd je aanvraag doen. Maar voordat je in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, moet je je eigen vermogen of dat van je partner aanspreken totdat je onder de gestelde drempel komt. Dat is een bittere pil die je maar beter kunt voorkomen door toch tijdig voorzieningen te treffen voor het geval dat je ooit arbeidsongeschikt raakt.

Related posts

Een hypotheek afsluiten als freelancer of ZZP`er

Mathijs

De blinde vlek van elke ondernemer

Danny

6 situaties waarin je een brandwacht in kunt schakelen

Danny

Leave a Comment