Image default
Juridisch Nieuws

Big Brother in China, orwelliaans of gerechtvaardigd?

“Big Brother is watching you”.Vaak wordt deze uitdrukking gekscherend gebruikt. Met name om aan te geven dat er overal camera’s hangen. Iemand die beschikking heeft over al deze beelden, kan jou vrijwel overal volgen. Big Brother in China is een trend die steeds groter wordt. Hoewel we in Europa nog niet zover gaan is de surveillance-drang overal aan het toenemen. Het is goed om bezig te zijn met de veiligheid, maar hoever moeten we gaan?

Big Brother in China

Deze week was China in het nieuws en dan met name om de bouw van een nieuw staats surveillancesysteem. Dit systeem gaat verder dan alleen gebruik maken van beveiligingsbeelden. Stem- en gezichtsherkenning, data-analyse en met kunstmatige intelligentie gaat men veel verder. Er worden enorme databanken aangelegd met beelden en stemmen van de Chinese bevolking. Daarmee worden telefoongesprekken en camerabeelden kunstmatig gemonitord. Maar wat is daar de bedoeling van Big Brother in China?

Visie van George Orwell

George Orwell is de schrijver van het boek 1984. In 1948 presenteert hij zijn boek met als doel de maatschappij te waarschuwen voor een totalitair bewind. Zijn boek is geschreven met een satirische insteek. Maar het verhaal over een individu die uiteindelijk geen stand meer kan houden, is bijna een profetie geweest. Met name de beschrijving van de middelen die de politiek gebruikt om zijn onderdanen in de gaten te houden. Overal wordt je bekeken door de overheid. Alles wat je zegt en doet wordt opgeslagen. Het gevolg is dat de overheid alles kan controleren omdat het alles van zijn onderdanen weet. Dit lijkt dus behoorlijk op de nieuwe Chinese aanpak.

Hoe ver mag het gaan?

De vraag is dus hoe ver een overheid mag gaan. Uiteraard is de dreiging van terrorisme de laatste jaren behoorlijk toegenomen. Een belangrijk wapen in deze strijd is het kunnen observeren van verdachten. Net als dat bedrijven nieuw personeel screenen kunnen, wil de overheid ook weten wat voor vlees ze in de kuip heeft. Maar net als een bedrijf mag je toch niet iemand afluisteren om al zijn communicatie monitoren? Tenzij er een dreiging is voor de veiligheid. Het is een schimmig gebied, want wanneer is iemand verdacht. Het is goed om de discussie levend te houden. Ieder individu heeft tenslotte het recht op privacy en zijn eigen mening. Je kunt op deze manier ook de mening van de tegenpartij gaan opsporen. Eliminatie is dan nog maar een kleine stap verder.

Big Brother in Nederland

In Nederland is de drang naar ‘orwelliaanse’ praktijken minder heftig. Maar ook onze veiligheidsdiensten zouden graag meer inzage in onze sociale media willen krijgen. In het nieuwe regeerakkoord van het nieuwe kabinet is digitale veiligheid ook opgenomen. Met name de cybersecurity is een punt van aandacht. Maar op de achtergrond speelt ook nog altijd de ‘afluisterwet’. Onschuldige burgers mogen worden gehackt als dit leidt tot meer informatie over verdachte burgers.

Big Brother in China gaat veel verder dan de meeste andere landen. De discussie over het motief moet in stand worden gehouden. Wil je je bevolking beschermen of kies je ervoor om de oppositie tegen te gaan? Met het nieuwe surveillancesysteem zet China een grote stap naar een totalitair regime. Komt George Orwell profetie (ruim 30 jaar te laat) alsnog uit?

Related posts

Sommige ondernemers mogen coronabelastingschuld in 7 in plaats van 5 jaar terugbetalen

Dion

Is de crisis in Nederland voorbij of moet er nog meer gebeuren?

Mathijs

Juridische hulp bij conflictoplossing

Danny

Leave a Comment