Image default
Personeel Tips

Hoe kun je het werkplezier van je werknemers vergroten?

Werkplezier is een belangrijke factor in hoe mensen hun werk ervaren. Ervaren ze dit, dan zetten ze doorgaans hun talenten ook optimaal in om hun rol op het werk optimaal te vervullen. Vanuit de innerlijke motivatie is men bereid een stapje extra te zetten. Ook zorgt werkplezier ervoor dat mensen minder snel een burn-out krijgen, stress ervaren en zich ziek melden. Nu is het natuurlijk wel zo dat werkplezier voor iedereen anders is te definiëren. Toch zijn er wel een aantal factoren die voor veel mensen een voorname rol spelen bij het verhogen van hun werkplezier. We bespreken vier belangrijke factoren voor het vergroten van het werkplezier van werknemers.

Betekenisvol werk en complimenten

Erg belangrijk voor het werkplezier is betekenisvol werk. Mensen willen graag het gevoel hebben dat het ertoe doet wat ze doen. Als werkgever is het belangrijk om bij te dragen aan deze zingeving. Dat kun je doen door een inspirerende missie voor je medewerkers te formuleren. Koppel vervolgens met enige regelmaat terug op welke manier medewerkers (individueel) hebben bijgedragen aan het realiseren van die missie. Medewerkers willen graag ook weten hoe het staat met de voortgang, om een goed beeld te krijgen van waar ze aan bijdragen. Daarnaast is het geven van complimenten van belang om je medewerkers het gevoel te geven dat ze ertoe doen. Dat kunnen complimenten zijn over prestaties op het werk, maar evengoed over een persoonlijke prestatie. Dat geeft werknemers een enorme boost en ook meer werkplezier.

Autonomie geven

Ook autonomie is een factor die meespeelt bij werkplezier. Mensen vinden het prettig om in hun werk vrijheid en flexibiliteit te ervaren en zelf de regie te hebben om hun werk in te delen en bepaalde keuzes zelf te maken. Daarom is het is belangrijk dat je jouw medewerkers die autonomie geeft. Daarnaast willen mensen vaak ook de vrijheid om zelf hun loopbaan vorm te geven, waarbij ze de kans krijgen om deze in te richten en bij te sturen. Wat jij als werkgever kunt bijdragen aan dat gevoel van autonomie, is meer vertrouwen geven. Probeer de teugels wat lost te laten en erop te vertrouwen dat jouw personeel in hun functie prima in staat zijn de juiste beslissingen te nemen en hun werkzaamheden goed uit te voeren. Dit vermindert ook het gevoel van stress bij je medewerkers en draagt in hoge mate bij aan hun werkplezier.

Ontwikkeling mogelijk maken

Mensen willen zich graag binnen de organisatie waar ze werken op zowel persoonlijk als professioneel gebied voldoende kunnen ontwikkelen. De mogelijkheid daartoe of het ontbreken daarvan kan ook een grote rol spelen in het werkplezier. Daarom is aan jou de uitdaging om je medewerkers te laten presteren en ontwikkelen op de toppen van hun kunnen, niet erover of eronder. Dat betekent dat je voor uitdaging moet zorgen. Stel uitdagende bedrijfsdoelen, teamdoelen en individuele doelen op die zowel op lange als op korte termijn behaald kunnen worden. Zo’n concreet doel geeft medewerkers de kans om zich te ontwikkelen binnen de organisatie. Daarnaast kun je jouw werknemers ook op het persoonlijke vlak uitdagen om hun persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Zo groeien ze ook als mens. Geef medewerkers ruimte om zich te laten zien, maar ook om fouten te maken en daarvan te leren. Bied ook educatie of workshops aan om werknemers uit te dagen.

Een goede cultuur op het werk

Ook een goede cultuur op werk is een belangrijke bepalende factor voor het werkplezier van je medewerkers. Daarvoor is het belangrijk dat jouw werknemers in een gezonde, veilige en passende werkomgeving hebben. Het is van belang dat werknemers hun werkzaamheden kunnen uitvoeren zonder dat hiermee hun gezondheid aangetast wordt of ze fysiek of psychisch overbelast raken. Vraag wekelijks hoe het met (individuele) medewerkers gaat en probeer te achterhalen wat er zoal speelt op de werkvloer. Ook verbondenheid met collega’s is belangrijk voor het ervaren van een goede werkcultuur. Dit kun je als werkgever vergroten door successen met elkaar te vieren en tegenslagen met elkaar te bespreken. Ook het bieden van gezamenlijke ontspanning kan de verbondenheid van werknemers onderling vergroten.

Al met al speelt goed werkgeverschap een belangrijke rol in het werkplezier en werkgeluk van mensen, ook bij jouw medewerkers. Goed werkgeverschap tonen kan op verschillende manieren. De hierboven bespreken zaken maken daar in ieder geval een belangrijk onderdeel van uit.

Related posts

Je kunt als leidinggevende niet níet communiceren

Danny Bijl

Executive search naar kennis, ervaring en leiderschapskwaliteiten

Danny Bijl

Tips voor nieuwe recruiters

Danny Bijl

Leave a Comment